ត្រូវការលុយប្រញាប់មែនទេ ? Smart FriendLoan ជួយដោះស្រាយបាន

អ្នកអាចទទូលបាន 20 សេន, 50 សេន ឫ 1​ ដុល្លារ ដោយខ្ចីលុយពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ហើយសងទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលលុយលើកក្រោយ ។ អ្នកអាចស្នើសុំកម្ចីច្រើនដងតាមដែលចង់ ទោះបីកម្ចីមុនអ្នកមិនទាន់បានសងក៏ដោយ !

ងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ដោយ ចុច 6565 និងលេខទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក រួចធ្វើតាមការណែនាំ។

កូដផ្ជាប់
តម្លៃ
 • 20 សេន
 • 50 សេន
 • 1 ដុល្លារ
 • 5 សេន
 • 10 សេន
 • 20 សេន

Benefits

 • ខ្ចីលុយពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ
 • បញ្ចូលលុយដើម្បីសងលុយវិញ
 • កម្ចីអាចមានចំនួនផ្សេងៗ ចាប់ពី 20 សេន ដល់ 1 ដុល្លារ។
 • ស្នើសុំកម្ចីពីមិត្តភក្តិច្រើនដងតាមដែលអ្នកត្រូវការ

Terms & Conditions

 • To be able to receive a FriendLoan, the giver needs to have:
 1. មានលុយយ៉ាងតិច 23 សេន ក្នុងគណនីចម្បងដើម្បីផ្តល់កម្ចី 18 សេន ទៅអោយមិត្តភក្តិ
 2. មានលុយយ៉ាងតិច 55 សេន ក្នុងគណនីចម្បងដើម្បីផ្តល់កម្ចី 45 សេន ទៅអោយមិត្តភក្តិ។
 3. មានលុយយ៉ាងតិច 1.10 ដុល្លារក្នុងគណនីចម្បងដើម្បីផ្តល់កម្ចី 90 សេន ទៅអោយមិត្តភក្តិ។
 • អតិថិជនប្រើប្រាស់ Smart FriendLoan នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាធម្មតា (លុយបន្ថែម, សុពលភាព)​នៅពេលការស្នើសុំកម្ចីរបស់អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាត ដោយទឺកលុយកម្ចីនោះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចស្នើសុំលុយកម្ចីពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកច្រើនដង ដរាបណាពួកគេទាំងនោះយល់ព្រម។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកផ្ដល់សំណើរអាចយល់ព្រមសំណើរពីមិត្តភក្តិដដែល ឬផ្សេងទៀត ដរាបណាគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់
 • ប្រសិនបើសំណើខ្ចីលុយមិនបានទទួលការយល់ព្រមលើសពី 90 ថ្ងៃ សំណើខ្ចីលុយនោះនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្ត
 • ខ្ញុំអាចប្រើសេវា SmartLoan និង Smart FriendLoan ក្នុងពេលតែមួយ ប្រសិនបើខ្ញុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សេវាកម្មនីមួយៗ
 • សេវាកម្មនេះសម្រាប់អតិថិជនបង់លុយជាមុនទាំងអស់ (លើកលែងតែអតិជនប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ)

 

Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

F.A.Q.

តើខ្ញុំត្រូវសង FriendLoan បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ការសង FriendLoan នឹងត្រូវធ្វើការទូទាត់សងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបញ្ជូលទឹកប្រាក់ពេលក្រោយ។

តើខ្ញុំ និងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវចំនាយប៉ុន្មានសម្រាប់សេវាកម្ម FriendLoan?

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការខ្ចី 20 សេន អ្នកនឹងទទួលបាន 18 សេន។ 23 សេន នឹងត្រូវកាត់ពីម្ចាស់កម្ចី ដោយ 5 សេនគឺត្រូវចំនាយលើថ្លៃសេវាកម្ម។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការខ្ចី 50 សេន អ្នកនឹងទទួលបាន 45 សេន។ 55 សេន នឹងត្រូវកាត់ពីម្ចាស់កម្ចី ដោយ 10 សេនគឺត្រូវចំនាយលើថ្លៃសេវាកម្ម។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការខ្ចី 1 ដុល្លា អ្នកនឹងទទួលបាន 90 សេន ។ 1.10 ដុល្លា នឹងត្រូវកាត់ពីម្ចាស់កម្ចី ដោយ 20 សេនគឺត្រូវចំនាយលើថ្លៃសេវាកម្ម។

តើខ្ញុំអាចទទួល FriendLoan បានយ៉ាងដូចម្តេច?

សូមចុច *767# ដើម្បីទទួលបាន 5 សេន។ បន្ទាប់មក ដុច 6565 រួមទាំងលេខទូរស័ព្ចមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។  

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: