Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install
PREMIUM+ STANDARD+ BASIC+
ល្បឿនដោនឡូត អតិបរមា 20Mbps 15Mbps 12Mbps
តម្លៃ/ខែ 18 ដុល្លារ 15 ដុល្លារ 12 ដុល្លារ
តម្លៃរ៉ោតទ៍រ FREE FREE 6 ដុល្លារ
ការភ្ជាប់អតិបរមាលើកដំបូង 2 ខែ
ការទូទាត់លើកដំបូង 36 ដុល្លារ 30 ដុល្លារ 30 ដុល្លារ

ឆែកមើលតំបន់គ្របដណ្តប់

អត្ថប្រយោជន៍

វិធីកក់ Smart @Home​

 • ឆែកមើលគម្រោង និងល្បឿនដែលអ្នកចង់បាន​
 • ចូលទៅកាន់ ស្មាតណាស់ ដើម្បីរើសយកគម្រោង ដែលអ្នកចង់បាន និងកក់ពេលដែលភ្នាក់ងារអាចយកទៅដំឡើងអោយអ្នក។ អ្នកក៏អាចកក់យកតាមរយៈការតេទៅ 1204 ឬ Smart Shop ដែលនៅជិតអ្នក។​
 • គ្រាន់តែរក្សាលុយក្នុងគណនី គម្រោងនឹងបន្តភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯង។​
 • គ្រប់គ្រងប្រត្តិបត្តការ Smart @Home តាមរយៈ ស្មាតណាស់។​

លក្ខខណ្ឌ

 • Smart @Home គឺជាសេវាកម្មអិុនធឺណិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មណាមួយឡើយ។ ​​
 • រយៈពេលនៃសេវា Smart @Home ត្រូវបានកំណត់ចំនួន 30 ថ្ងៃ​ (មិនគិតតាមប្រតិទិននោះទេ)។ ឧទាហរណ៍ រាល់ការភ្ជាប់គម្រោងរយៈពេល 3 ខែនឹងមានសុពលភាព 90 ថ្ងៃ។​
 • ផ្តល់ជូននូវការធានាលើរ៉ោតទ័រ រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៏មករ៉ោតទ័របានយ៉ាងច្រើនបំផុតចំនួន 10 ក្នុងពេលតែមួយ។ កន្លែងដោតសម្រាប់ប្រើ VOIP មិនអាចប្រើបានទេ។ លេខស៊ីមរបស់ Smart @Home មិនអាចទទួលការផ្ងើសារបាននោះទេ។​
 • ចំពោះសមាជិក Smart @Home ទាំងអស់ដែលមានគណនី Smart @Home ដែលស្ថិតនៅក្នុងសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់ នឹងទទួលបានអិុនធឺណិតបន្ថែមចំនួន 2GB ជារៀងរាល់ខែ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើលេខទូរស័ព្ទ Smart បង់លុយជាមុនរបស់អ្នក។ អ៊ិនធឺណិតបន្ថែម នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ខែបន្ទាប់ពីការបង់លុយបន្តការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Smart @Home។​
 • Smart @Home គឺជាសេវាកម្មបង់លុយមុន។ ដូច្នេះសូមអ្នកបញ្ចូលលុយទុកជាមុន ដើម្បីបន្តរីករាយជាមួយសេវាកម្ម Smart @Home ក្នុងការបន្តភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវិត្ត។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយឥតកំណត់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចធ្វើការផ្ទេរលុយ ចេញ និងចូល ក្នុងគណនីលេខស៊ីម Smart @Home របស់អ្នកបានទេ។ មិនមានការសងលុយជូនវិញទេ។ ​​
 • ល្បឿនដោនឡូតអតិបរមាសម្រាប់គម្រោង Basic+ គឺ 12Mbps, គម្រោង Standard+ គឺ 15Mbps និងគម្រោង Premium+ គឺ 20Mbps ។ ​​
 • ល្បឿនអាប់ឡូតមានល្បឿនចាប់ពី 2Mbps សម្រាប់គ្រប់គម្រោង (ល្បឿនអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើទីតាំង និងចំនួនឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់)។
 • អិុនធឺណិតសម្រាប់គម្រោង គឺ 4,000GB ក្នុងមួយខែ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់អិុនធឺណិតលើសពីការកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ ល្បឿនអិុនធឺណិតរបស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1Mbps។ លោកអ្នកនៅតែអ្នកអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតធម្មតា ជាមួយនិងល្បឿនអិុនធឺណិត 1Mbps រហូតដល់ភ្ជាប់ឡើងវិញនៅខែបន្ទាប់ ដើម្បីបានល្បឿនដូចដើមវិញ លុះត្រាតែអ្នកទិញល្បឿនអិុនធឺណិតបន្ថែម (Full Speed Booster) ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 2ដុល្លារនៅក្នុង ស្មាតណាស់។ ​​
 • មកកាន់ Smart Shop ដើម្បីទទួលបាន​ FREE សុីមចំនួន 4 ជាមួយការតេឥតកំណត់រវាងសុីមទាំង 4​
 • សេវាកម្ម Smart @Home នឹងបន្តភ្ជាប់ ហើយកាត់លុយពីគណនីរបស់អ្នក រៀងរាល់ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ចំនួនទឹកលុយដែលនឹងត្រូវកាត់ចេញពីគណនី Smart @Home របស់អ្នក គឺយោងទៅតាមតម្លៃនៃគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។​
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនីសម្រាប់ធ្វើការបង់លុយលើគម្រោងសេវាកម្មដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ឬគម្រោងសេវាកម្មថ្មីដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ទេ សេវាកម្មអិុនធឺណិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់អ្នកបានធ្វើការបង់លុយគ្រប់ចំនួនទៅតាមគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយតាមរយៈ ស្មាតណាស់។​
 • គោលការណ៏នៃការប្រគល់លុយជូនវិញ អ្នកអាចទទួលលុយមកវិញបានគ្រប់ចំនួន ប្រសិនបើ Smart @Home របស់អ្នក:​
  • មិនមានសេវា ហើយអ្នកបានជូនដំណឹងនេះមកកាន់យើងខ្ងុំ ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទិញ​
  • សេវាខ្សោយ ហើយអ្នកបានជូនដំណឹងនេះមកកាន់យើងខ្ងុំ ក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទិញ​
 • រាល់ការជូនដំណឹងទាំងអស់ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន (1204) ឬតាមរយៈ Smart Shop ណាមួយ។​ដើម្បីធ្វើការប្រគល់លុយជូនអ្នកវិញ ដុំរ៉ោតទ័ររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តបណ្តាញជាមុនសិន។ នេះបានន័យថារ៉ោតទ័រ Smart @Home របស់អ្នកត្រូវមានភ្លើងជានិច្ច អំឡុងពេលធ្វើតេស្តបណ្តាញនេះ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាដូច្នេះមែន អ្នកតម្រូវឲ្យធ្វើការប្រគល់ដុំរ៉ោតទ័រ Smart @Home ត្រឡប់មកយើងខ្ងុំវិញនៅ Smart Shop ដើម្បីទទួលបានលុយរបស់អ្នកវិញ។​
 • Smart នឹងមិនធ្វើការប្រគល់លុយជូនវិញទេ ប្រសិនបើការជូនដំណឹងរបស់អ្នកមានរយៈពេលលើសពី 5 ថ្ងៃឬ 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទិញ។ Smart នឹងមិនប្រគល់លុយជូនអ្នកវិញទេ ប្រសិនបើមានការខូចខាតលើឧបករណ៏ Smart @Home។​
 • ឥឡូវនេះ Smart @Home បានដាក់ឲ្យប្រើហើយនៅ ភ្នំពេញ សៀមរាប បាត់ដំបង ព្រះសីហនុ បន្ទាយមានជ័យ (សិរីសោភ័ណ & ប៉ោយប៉ែត) កំពង់ស្ពឺ កំពង់ចាម កណ្ដាល កំពត កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ កំពង់ធំ កោះកុង ព្រៃវែង ឧត្តរមានជ័យ ប៉ៃលិន ពោធិ៍សាត់ រតនៈគិរី ស្ទឹងត្រែង ស្វាយរៀង និង ត្បូងឃ្មុំ ហើយទីតាំងជាច្រើនទៀតនឹងដាក់ឲ្យប្រើ Smart @Home ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។​​

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ