យើងមានដៃគូរជាង 350 ទូទាំងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅជាង 170 ប្រទេស ដូចនេះស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោក អ្នកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងបានជានិច្ចដោយប្រើស៊ីមកាត Smart

ហើយមិនថា​ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធណាក្នុងប្រទេសទេ អ្នកនឹងត្រូវបង់នូវតម្លៃដូចគ្នា។ ប្រទេសមួយ អត្រាមួយ។

ឆែកមើលប្រទេសដែលអ្នកនឹងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រទេសមួយ អត្រាមួយ
 • ​ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ដោយគ្រាន់តែចុច +(លេខកូដប្រទេស)(លេខទូរស័ព្ទ)ដោយលុបលេខសូន្យពីមុខ
 • អាចប្រើសំរាប់ទទួលការហៅចូល តេក្នុងតំបន់ និង​តេមកកាន់កម្ពុជា។

លក្ខខណ្ឌ

 • អ្នកអាចប្រើលេខកូដប្រទេសដើម្បីតេក្នុងប្រទេសដែលអ្នកទៅលេង ឫតេមកកម្ពុជាវិញ។ សូមចាំថាអ្នកត្រូវលុបលេខសូន្យខាងមុខលេខទូរស័ព្ទ ។ ឧទាហរណ៏
  1. តេមកកាន់លេខកម្ពុជា +855 10123456
  2. តេទៅកាន់លេខថៃ +66 123456789
  3. តេទៅកាន់លេខឡាវ+856 1234567890
 • អាចប្រើសំរាប់ទទួលការហៅចូល ការតេក្នុងតំបន់ និងការតេមកកាន់កម្ពុជា។ ការតេទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀត ត្រូវបានគិតលុយក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 1 ដុល្លារ/នាទី និង 6.60 ដុល្លារ/នាទី
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SmartNas

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: