អុិនធឺណិតដ៏ល្អបំផុត ស៊ីម 4G LTE ជាលក្ខណៈស្តង់ដា​រ និងការហៅចេញទៅក្រៅប្រទេសជាមួយតម្លៃទាបបំផុត​ត្រឹមតែ 3 សេន/នាទី។

ជ្រើសរើសស៊ីមដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ ចំនាយត្រឹមតែ 5 ដុល្លារ ជាមួយការតេចេញក្នុងប្រព័ន្ធ និងផ្ញើសារដោយឥតកំណត់ជាមួយអ៊ីនធឺណែត 2 GB។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកក៏ទទួលបាននូវ SocialPack Unlimited សំរាប់ប្រើ Facebook, LINE, Viber, and WhatsApp *ឥតកំណត់។

សូមអោយការធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ

Smart Traveller SIM ស៊ីមឥតគិតលុយ
Smart Traveller SIM ស៊ីមតម្លៃ 5 ដុល្លារ
 • អុិនធឺណិត
 • តេ
 • សារ
 • លុយគណនី
 • សុពលភាព
 • បណ្តាញសង្គម
 • 100 MB
 • 10 នាទីក្នុងប្រព័ន្ធ
 • 10 សារក្នុងប្រព័ន្ធ
 • 0
 • 3 ថ្ងៃ
 • មិនបញ្ចូល
 • 2 GB
 • ឥតកំណត់
 • ឥតកំណត់
 • 1 ដុល្លារ
 • 7 ថ្ងៃ
 • SocialPack Unlimited រួមបញ្ចូល

អត្ថប្រយោជន៍

 • ស៊ីមកាត 4G LTE​ ជាលក្ខណៈស្តង់ដារ ដោយគ្មានការចំនាយបន្ថែម
 • ប្រើ Facebook, LINE, Viber, WeChat, and WhatsApp *ឥតកំណត់ ជាមួយស៊ីមកាតតម្លៃ 5 ដុល្លារ
 • ការតេទៅក្រៅប្រទេសចាប់ពី 3 សេន/នាទី
 • ទទួលបានអុិនធឺណិត 2GB​ ជាមួយនឹងស៊ីមកាតតម្លៃ 5 ដុល្លារ

លក្ខខណ្ឌ

*មើលវីដេអូដោយឥតកំណត់ ប៉ុន្តែវីដេអូដែលមានប្រភពមកពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ឧ. YouTube) នឹងត្រូវគិតលុយ ដោយការកាត់ចេញពីគណនីចម្បងរបស់អ្នក។

 

 • ការប្រើប្រាស់​អុិនធឺណិត ត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ​ 2.5សេន​/MB ឬ 1សេន/400KB។​ ការប្រើប្រាស់សេវា​ Smart 4G LTE​ មិនត្រូវបានគិតតម្លៃបន្ថែមនោះទេ
 • ការផ្ញើសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 3សេន/សារ​។ ការផ្ញើសារចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 5សេន/1សារ។
  ការផ្ញើសារទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 10សេន/1សារ
 • ការតេចេញក្នុងប្រព័ន្ធត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 5 សេន/1នាទី ចាប់ពីម៉ោង 12:00 អធ្រាត្រ​​ ដល់ម៉ោង 4:59 ល្ងាច​ និង​ 7សេន/នាទី ចាប់ពីម៉ោង​ 5:00 ល្ងាច​​ ដល់ម៉ោង​11:59​ នាទីយប់
 • ការតេចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 8 សេន/នាទី
 • ការតេចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃចាប់ពី 3 សេន/នាទី។ អុ្នកអាចឆែកមើលអត្រាតំលៃចំពោះការតេចេញទៅកាន់ប្រទេសនានា តាមរយៈ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: