Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

អ្វីទៅជា Smart CheckinMe?​

Smart CheckinMe គឺជាដំណោះស្រាយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបែបឌីជីថល និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់អាជីវកម្ម។ វាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ បង្កើនប្រាក់ចំណេញ និងសន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។​

​សេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណើ ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងមើលរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់បុគ្គលិក។ មិនតែប៉ុននោះលោកអ្នកក៏អាចកំណត់ KPIs និងវាយតម្លៃសកម្មភាពលក់របស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបានផងដែរ។​

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

មានការជូនដំណឹងភ្លាមៗទៅក្នុងតេលេក្រាមអ្នកគ្រប់គ្រង

ដឹងពីព័ត៍មាននិងទីតាំងបុគ្គលិក

បង្កើតរបាយការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្ត


លក្ខណៈពិសេសនៃសេវាកម្ម៖

សន្សំសំចៃពេលវេលា និងកាត់បន្ថយក្រដាសឯកសារ។
រៀបចំ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលបានយ៉ាងសុវត្ថិភាព។
ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិក និងការគ្រប់គ្រងវត្តមានស្ថិតលើវេទិកាតែមួយ។
ប្រាក់កម្រៃនឹងគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្អែកលើប្រសិទ្ធភាពការងារបុគ្គលិក។
បុគ្គលិកអាចស្កេនពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគាត់បាន។
ទិន្នន័យបុគ្គលោកស៊ីជម្រៅ។
គ្រប់គ្រងថ្ងៃឈប់សម្រាក និង ការស្នើរសុំសម្រាកបានយ៉ាងងាយ។

មានជម្រើសគម្រោងជាច្រើនដូចជា​៖

កញ្ចប់សេវាកម្ម Basic Attendance Standard CRM Premium Attendance + CRM
តម្លៃសម្រាប់ 12 ខែ 150 ដុល្លារ 350 ដុល្លារ 430 ដុល្លារ
តម្លៃសម្រាប់ 6 ខែ 90 ដុល្លារ 190 ដុល្លារ 250 ដុល្លារ
ទំហំកញ្ចប់សេវាកម្ម 1 ទីតាំង 1 ទីតាំង 1 ទីតាំង
បុគ្គលិក 30 នាក់ បុគ្គលិក 30 នាក់ បុគ្គលិក 30 នាក់

កញ្ចប់សេវាកម្មបន្ថែមលើចំនួនបុគ្គលិក និងទីតាំង៖

កញ្ចប់សេវាកម្ម បុគ្គលិក 5 នាក់ បុគ្គលិក 10 នាក់​ បុគ្គលិក 20 នាក់ បុគ្គលិក 30 នាក់ បុគ្គលិក 40 នាក់
Price Per Year​ 25 ដុល្លារ 40 ដុល្លារ 70 ដុល្លារ 100 ដុល្លារ 125 ដុល្លារ

កញ្ចប់សេវាកម្ម 1 ទីតាំង
(បុគ្គលិក 20 នាក់)
2 ទីតាំង
(បុគ្គលិក 40 នាក់)
3 ទីតាំង
(បុគ្គលិក 60 នាក់)
4 ទីតាំង
(បុគ្គលិក 80 នាក់)
5 ទីតាំង
(បុគ្គលិក 100 នាក់)
តម្លៃសម្រាប់ 12 ខែ 120 ដុល្លារ 200 ដុល្លារ 280 ដុល្លារ 360 ដុល្លារ 400 ដុល្លារ

លក្ខខណ្ឌ​

  • ករណីអតិថិជនជិតដល់ថ្ងៃបង់ប្រាក់ បុគ្គលិក SMART នឹងជម្រាបទៅ កាន់អតិថិជនមុនរយៈពេល30ថ្ងៃ។ ក្នុងករណីអតិថិជនមិនព្រមបង់ប្រាក់ឲ្យ SMART តាមពេលកំណត់នោះទេ។ ប្រព័ន្ធ SMART នឹងផ្ដាច់សេវាកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ SMART មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ះ ពាល់ផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយ របស់អតិថិជននោះទេ។​
  • អតិថិជនមិន ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការផ្ទេរសេវាកម្មនិង/ឬ (QR កូដ) និង/ ឬ Software និង/ឬ Mobile App ទៅឲ្យអតិថិជនណាផ្សេងដោយគ្មានការ អនុញ្ញាតពី SMART។​
  • អតិថិជនត្រូវផ្ដល់ដំណឹងជូន SMARTជាបន្ទាន់ពេលដែលមាន បញ្ហាលើប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង។ អតិថិជនត្រូវផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ SMARTបានចូលទៅកន្លែងតំឡើងដើម្បីធ្វើការជួសជុល ឬថែទាំ ឧបករណ៍ SMARTអាស្រ័យលើកាតព្វកិច្ចការងារដែលអ្នកបច្ចេកទេស SMARTត្រូវតែធ្វើ។​
  • SMART មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសទាំងឡាយណា ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាឧបករណ៍អតិថិជន (ឧ. កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីន អ៊ីនធឺណែត) ឬទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលដោយអតិថិជន ទៅលើ ហេតុការណ៍ណាមួយដែល SMART មិន អាចគ្រប់គ្រងបានឡើយ។ ​
  • SMART ផ្តល់ជូនការ Support ដោយឥតគិតថ្លៃនិងធានាគុណ ភាព។ SMART ផ្ដល់ជូន (QR កូដ), Software និង Mobile App។ ក្នុងករណីស្នើរសុំជាថ្មី អតិថិជននឹងត្រូវបង់ថ្លៃ បន្ថែម ជូនមកកាន់ SMART ក្នុងមួយ (QR កូដ) ។ ​
  • SMART នឹងធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យអតិថិជនដោយមិនមានការ បង្ហាញចេញទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជន (ចំពោះតែប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង SMART ប៉ុណ្ណោះ) ។ ​
  • SMART យល់ព្រមផ្តល់ការបង្រៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ system លើកដំបូង ក្រុមការងារ SMART នឹងចុះ ទៅបង្រៀន នៅទីតាំងផ្ទាល់របស់អតិថិជន ។ ក្នុង ករណីស្នើរសុំការបង្រៀនជាថ្មី អតិថិជននឹងត្រូវបង់ថ្លៃ បន្ថែមជូនមក កាន់ SMART លើកលែងក្នុងករណី system មានបញ្ហាដែលត្រូវការ support។ ​

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោង សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់​ 010 200 888 [email protected] ក្រុមការងារយើងនឹងផ្ដល់ការប្រឹក្សារសម្រាប់គម្រោងដែលសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មអ្នកបំផុត។​​

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ