Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

លោក Thomas Hundt

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

ថូម៉ាស​ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ តាមរយៈការងារក្នុងផ្នែក គ្រប់គ្រងជាច្រើន​ឆ្នាំនៅ ក្រុមហ៊ុន Siemens AG’s Communication Division និង Nokia Siemens Networks។​ ថូម៉ាស ក៏ជាសមាជិក របស់ Supervisory Board of Azerfon ​នៅAzerbaijan។​ នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2008 ថូម៉ាសបានក្លាយជា អគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទចល័តមួយដែលមានការរីកលូតលាស់​យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះ ថា Smart Mobile​។ ថូម៉ាសបានធ្វើ អាយក្រុមហ៊ុនដែលទើប​នឹងចាប់ផ្តើមមួយនេះបោះជំហ៊ានដ៏ល្អក្នុង ទីផ្សារចាប់ពីលេងរៀង ទី 8 រហូតដល់ក្លាយជា ក្រុមហ៊ុនដែល​ធំជាងគេទីបី រួមបញ្ចូលទាំងការទិញ យកក្រុមហ៊ុន Starcell នៅឆ្នាំ 2011។

បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យរវាង Hello Axiata និង​ Smart Mobile នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2013 ថូម៉ាស​ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តឈាន មុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ពីដើមឆ្នាំ 2020 Thomas ក៏បានក្លាយជានាយករងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅ Axiata Group Berhad ផងដែរ។

លោក Feiruz IKHWAN

នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ

ហ្វេរ៉ូស បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2018។ គាត់ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Axiata Group អស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំមកហើយ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ី។ មុននេះ គាត់គឺជាប្រធានក្រុមនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន XL Axiata ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលបានដឹកនាំគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្តហិរញ្ញវត្ថុ និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រុមហ៊ុន XL Axiata។ លោកបាននៅជាមួយក្រុមហ៊ុន Axiata Group តាំងពីឆ្នាំ 2008 មកម្ល៉េះ ដែលលោកបានដឹកនាំទំនាក់ទំនងអ្នកវិនិយោគយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ហើយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងតំបន់។ អាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Telekom Malaysia Berhad រហូតដល់មានការបំបែក ក្រុមហ៊ុនជាផ្នែក និង ការចុះបញ្ចីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Axiata Group Berhad ដែលគាត់គឺជាសមាជិកក្រុមស្នូលនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ។

គាត់គឺជាសមាជិក Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិង មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុពីសាលាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឡុង។

លោក Andrey Kuzin

នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកបច្ចេកទេស

អេនឌ្រេមានបទពិសោធន៍ជាង12ឆ្នាំក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ចាប់ពីវិស្វករផ្នែកទូរគមនាគម ន៍ដល់ការគ្រប់គ្រង​គម្រោងនិង នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទចល័តជា ច្រើន។​អេនឌ្រេ​មានបទពិសោធន៍ជាច្រើន ក្នុងការគ្រប់គ្រង គម្រោង​ទូរគមនាគមន៍ដ៏​ស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេស​ជាច្រើន។

អេនឌ្រេបានរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធពីរដោយជោគជ័យរបស់ Hello Axiata និង Smart Mobile អោយក្លាយ​ទៅជាប្រព័ន្ធ Smart Axiata តែមួយ។ការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធនេះ បានទទួលជោគជ័យ ដោយសារតែការ​សហការគ្នាយ៉ាងល្អដែលជាលទ្ធផល Smart ទទួលបាន អតិថិជននិងប្រាក់ ចំណូលកើនឡើងរហូត​ដល់ Smart បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំជាងគេទី 2 នៅកម្ពុជា។

អេនឌ្រេជាអ្នកដឹកនាំដែលមានទឺសដៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់​ហើយនឹង​បង្កបរិយាកាសរីករាយដល់គាត់នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់​។​

លោក Kalyan Achyutuni

នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកពត៌មានវិទ្យា

លោក Kalyan ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata នៅថ្ងៃទី 1 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារលោកបានកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេល 4 ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុន Axiata Group ។ Kalyan មានបទពិសោធន៍ជាង 14 ឆ្នាំក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាយធីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយជឿជាក់ថាការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើអោយជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សកាន់តែងាយស្រួលនិងកាន់តែប្រសើរឡើង។ គាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញនិងគ្រប់គ្រងក្រុមពហុវប្បធម៌ដែលមានសញ្ជាតិជាច្រើន។

Kalyan កើតនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបញ្ចប់ការសិក្សាជាវិស្វករអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិច។ គាត់ទទួលបានបទពិសោធន៏យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយកាន់មុខតំណែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពហុជាតិនិងក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនដូចជា Infosys Technologies Limited និង Tata Consultancy Services នៅក្នុងការិយាល័យឥណ្ឌានិងម៉ាឡេស៊ី។

លោក Anthony Perkins

នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកសេវាកម្មឌីជីថល

អាន់ថូនីជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកសេវាកម្មឌីជីថលរបស់ Smart។ ពីមុន លោកបានបម្រើការនៅ ក្រុមហ៊ុន Royal Group ហើយក៏ធ្លាប់ជាអគ្គនា យកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារឯកទេសវីង។ លោកបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2008។ លោកបានចាប់ផ្តើមនៅវីងនៅក្នុង នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា បន្ទាប់មកជានាយកប្រត្តិបត្តិទូរទៅ ហើយក៏បានក្លាយជាអគ្គនាយក ប្រតិបត្តិនៅពេលដែលវីងត្រូវបាននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ហើយ ក្រុមហ៊ុនក៏បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុន វេរលុយលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 នៅកម្ពុជា។

អាន់ថូនីមកពីចក្រភពអង់គ្លេស ហើយគាត់បានធ្វើការនៅទីក្រុងឡុងអស់រយៈពេល 11 ឆ្នាំនៅក្នុងមុខជំនាញជាច្រើនដូចជា Barclays, Aon, Bank of New York Europe, IBM Global Services, Royal Bank of Scotland និង JP Morgan Cazenove។ អេនថូនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រនៅសកលវិទ្យាល័យ Greenwich ទីក្រុងឡុងនៅឆ្នាំ 1997។

អ្នកស្រី​ Mila Jivkova Kusheva

នាយកប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

មីឡាបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata នៅដើមឆ្នាំ២០២១។ មីឡាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ តាមរយៈការងាររបស់គាត់នៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ពហុជាតិចំនួន៣ – OTE, Deutsche Telecom and Norwegian Telenor។ តួនាទីរបស់គាត់មានចម្រុះ ពីការវិភាគអាជីវកម្ម រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ដំណើរជីវិតរបស់អតិថិជន ការគ្រប់គ្រងតម្លៃ អន្តរកម្មឌីជីថលនិង ការអភិវឌ្ឍឆានែល។ មុនពេលចាប់ផ្ដើមតួនាទីនៅ Smart មីឡាគឺជានាយកផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន Telenor Bulgaria and Telenor Hungary។

ជាអ្នកជំនាញធ្វើទីផ្សារម្នាក់ មីឡាគឺតែងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃផលិតផលដែលផ្ដល់នូវប្រយោជន៍និងផ្ដោតទៅលើអតិថិជនដែលប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការធ្វើការងារជាក្រុមនិងការចូលរួមឆ្លងក្រុម គឺជាគោលការណ៍ចំបងរបស់មីឡានៅពេលប្រព្រឹត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃ។ មីឡាមានជំនឿថាលទ្ធផលទីផ្សារអាចប្រសើរឡើងបានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់សមាជិកក្រុមរបស់គាត់។

មីឡាទទួលបានអនុបណ្ឌិតផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពី University of Sofia ព្រមទាំងវិញ្ញាបនប័ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ (Black Belt certification)។ គាត់ក៏មានបរិញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សាក្នុងការច្នៃប្រឌិតក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលពី INSEAD និង ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តពី London Business School។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ