កាត់បន្ថយភាពធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ កម្មវិធីទូរទស្សន៍និងការកំសាន្ដរបស់កុមារជាមួយ Hungama Play!

អ្នកអាចចូលមើលមាតិកាដ៏សម្បូរបែបដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសពីភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ ឬឥណ្ឌា។

អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសកញ្ចប់សេវាមួយ ក្នុងចំណោមកញ្ចប់់សេវាទាំង 3 ជាមួយតម្លៃចាប់ផ្តើមត្រឹមតែ 10 សេនក្នុងមួយថ្ងៃ។ ភ្ជាប់សេវាឥឡូវនេះ!

ភ្ជាប់សេវា
តម្លៃ
 • សេវាប្រចាំថ្ងៃ
 • សេវាប្រចាំសប្តាហ៍
 • សេវាប្រចាំខែ
 • 10 សេន/ថ្ងៃ
 • 40 សេន/សប្តាហ៍
 • 1.50 ដុល្លារ/ខែ

អត្ថប្រយោជន៍

 • សម្បូរទៅដោយខ្សែភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យ, កម្មវិធីទូរទស្សន៍ និង វីដេអូផ្សេងៗទៀត
 • ជ្រើសរើសជាបីភាសា – អង់គ្លេស ខ្មែរឬ ឥណ្ឌា
 • ងាយស្រួលក្នុងការភ្ចាប់សេវា

លក្ខខណ្ឌ

 • ដើម្បីចុះឈ្មោះ ឬ ផ្តាច់សេវា Hungama Play សូមចូលទៅ: https://play.hungama.com/khm
 • សេវា Hungama Play នឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: