Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អតិថិជន

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អតិថិជន («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព») មានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែល ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នៅពេលអ្នកទិញផលិតផល​ ឬសេវាកម្មរបស់យើង ប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

1.   គោលការណ៍របស់យើង

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉នធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2.   ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

2.1. ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក.   ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា ឈ្មោះ​ អាសយដ្ឋាន អ៉ីម៉ែល និងលេខទូរសព្ទ)។
 • ខ.   ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ទិដ្ឋាការ រូបថត អាយុ និង ភេទ)។
 • គ.   ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ស្ថានភាពសុខភាព និង ព័ត៌មានលម្អិតហិរញ្ញវត្ថុ)។
 • ឃ.  ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលិតផល (ដូចជា​​ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់​ (CUGs) មិត្តភក្តិ​ និងក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងគម្រោងសេវាកម្ម និង ដែនកំណត់ឥណទានរបស់អ្នក)។
 • ង.   ព័ត៌មានវិទ្យា (ដូចជា​ អាសយដ្ឋានអាយភី (IP addresses) ការចូលដំណើរការ (Login) ទីតាំងជីភីអេស (GPS location) រូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV footage) និងខូឃីស៍ (cookies)។​ និង
 • ច.   ព័ត៌មានសេវាកម្មរបស់គណនី ​ (ដូចជា ការហៅទូរសព្ទ សមតុល្យគណនី ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានឥណទាន និងវិក្កយបត្រ)។

2.2. យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នក៖

 • ក.   ​ប្រើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតដែលបានផ្តល់ជូន។
 • ខ.   ធ្វើការសាកសួរអតិថិជន និងចុះឈ្មោះសម្រាប់ព័ត៌មាន ឬ សេវាកម្មផ្សេងទៀត។
 • គ.   អន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ និង ទំព័របណ្តាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត​ (ដូចជា សារSMS អ៉ីម៉ែល កម្រងសំណួរ និងការស្ទង់មតិ)។
 • ឃ.  ​ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធីលើកទឹកចិត្ត ឬ កម្មវិធីស្មោះស្ម័គ្រ ការប្រកួតប្រជែង ឬ សកម្មភាពឈ្នះរង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត។ និង
 • ង.   ផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង អ្នកចែកចាយ បណ្តាញលក់ និង បុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត​របស់យើង។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬ ដំណើរការដោយយើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក.   ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផល សេវាកម្ម និង / ឬ ការផ្តល់ជូនដទៃទៀតរបស់យើងដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍។
 • ខ.   ដើម្បីជូនដំណឹងអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិនៃផលិតផល និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។
 • គ.   ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម យុទ្ធនាការ និង / ឬ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។
 • ឃ.  ដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងការចូលរួមស្ទង់មតិអតិថិជន ឬព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង។ និង
 • ង.   ដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផល និង/ ឬសេវាកម្មដែលផ្ដល់ឱ្យដោយតតិយភាគីដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍។

4.   ព័ត៌មានអំពីអនីតិជន

ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18ឆ្នាំ អ្នកត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ មុនពេលប្រើប្រាស់បណ្តាញ ផលិតផល និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

5.   ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និងមិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក.   ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ និង/ឬស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ.   ដើម្បីអនុវត្ត និង/ឬ ការពារសិទ្ធិ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុវត្ថិភាព ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។
 • គ.   ក្នុងករណីយើងត្រូវបានទិញ ឬ រំលាយបញ្ចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ឬ
 • ឃ.  ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

6.    ការផ្ទេរទិន្នន័យឆ្លងប្រទេស

យើងមិនលក់ ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទេរ ឬចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លើកលែងតែ៖

 • ក.   នៅក្នុងសម្ព័ន្ធ អាស្យាតា គ្រុប ក្នុងករណីចាំបាច់ និងក្នុងដែនកំណត់នៃច្បាប់ជាធរមាន។
 • ខ.   មានចែងក្នុងច្បាប់ ដូចជា ជាប់ទាក់ទងនឹង ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល បណ្ដឹងតុលាការ ឬនីតិវិធីច្បាប់ស្រដៀងគ្នា។
 • គ.   ជាមួយភ្នាក់ងារ និងប្រតិបត្តិករផ្សេងទៀតនៅពេលបញ្ជូនការហៅទៅក្រៅប្រទេស។
 • ឃ.  ជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវា ភ្នាក់ងារ និង អ្នកម៉ៅការដែលធ្វើការតំណាងឱ្យយើង។ និង
 • ង.   ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកចែកចាយ។

7.   ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលុះត្រាតែ វាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម ពន្ធដារ ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មក យើងចាត់វិធានការដើម្បីលុប ឬ អនាមិកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈ Facebook Messenger ដោយផ្តល់ឈ្មោះពេញរបស់អ្នក លេខទូរសព្ទ និង ពាក្យសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អ៉ីម៉េលដូចមាននៅក្នុងប្រការ 9 ខាងក្រោម។

8.   ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។​ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

9.   ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬ បញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ។

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភ្ញៀវ

នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងអាគាររបស់យើង អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភ្ញៀវ («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព»)​ ដែលមានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» ឬ «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.   គោលការណ៍របស់យើង

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉ីនធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2.   ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា ឈ្មោះ​ នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន អាសយដ្ឋាន អ៉ីម៉ែល និង លេខទូរសព្ទ)។
 • ខ. ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)។
 • គ. មូលហេតុនៃការចូលទៅក្នុងអាគារ។
 • ឃ. កាលបរិច្ឋេទ និងពេលវេលា ដែលអ្នកចេញ ឬ ចូលអាគារ។
 • ង. កំណត់ត្រាសន្តិសុខ (ការណែនាំពិសេស និង ការរឹតបន្តឹងការចូល) និង​ ពេលវេលាឆូតកាតចេញចូលអាគារ។
 • ច. វីដេអូដែលត្រូវបានថតទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដែលបានដំឡើងនៅអាគាររបស់យើង។ និង
 • ឆ. ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ស្ថានភាពសុខភាព) ។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រើប្រាស់ ឬ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក. ដើម្បីរក្សាទុក និង ធ្វើរបាយការណ៍កំណត់ត្រាផ្ទៃក្នុង។
 • ខ. ដើម្បីធានាសន្ដិសុខរូបរាងកាយរបស់មនុស្ស (និយោជិត ភ្ញៀវ និង អ្នកម៉ៅការ) និង សម្ភារផ្សេងទៀត រួមទាំងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានរក្សាទុកនៅអាគាររបស់យើង។
 • គ. ដើម្បីកត់ត្រា និង ត្រួតពិនិត្យការចេញចូលអាគារ និង សន្តិសុខរបស់យើង។ និង
 • ឃ. ដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា។

4.   ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និង មិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ និង/ឬ ស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ.  ដើម្បីអនុវត្តវិធានការសន្ដិសុខផ្នែករូបរាងកាយ បច្ចេកទេស និង រដ្ឋបាល។ និង
 • គ. ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

5.   ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។​ យើងណែនាំអ្នកឱ្យចូលមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

6.   ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បេក្ខជន

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បេក្ខជន («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព») មានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែល ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» ឬ «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.   គោលការណ៍របស់យើង

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉ីនធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2.   ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

2.1. ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក.  ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជា ឈ្មោះ អាយុ អាសយដ្ឋាន រូបថត លេខទូរសព្ទ និង អ៉ីម៉ែល)។
 • ខ.  ព័ត៌មាននៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ដូចជា ពាក្យសុំធ្វើការ (តាមរយៈគេហទំព័រ និង​ ជាទម្រង់ក្រដាស)​ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប កំណត់ត្រាសម្ភាសន៍ វីដេអូសម្ភាសន៍ ឯកសារយោងពីអតីតនិយោជក)។
 • គ.  ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ការពិនិត្យសុខភាព ពិការភាព សមាជិកភាពសហជីព ប្រាក់បៀវត្ស និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ)។
 • ឃ. ព័ត៌មានសម្ងាត់ (ដូចជា ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង លេខសម្ងាត់នៃគេហទំពរ័ជ្រើសរើសបុគ្គលរបស់យើង)។ និង
 • ង.  ព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និង ទីកន្លែងកំណើត)។

2.2. យើងអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈអ្នកផ្ទាល់ ឈ្មោះអ្នកធានា ភ្នាក់ងារស្វែងរកការងារ​ និង មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ប្រភពដែលមានលក្ខណៈជាសាធារណៈ គណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក និង ដោយការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ (cookies) ។

2.3. ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកបានទទួលការយល់ព្រមពីគេជាមុន ដើម្បីឱ្យយើងអាចដំណើរការនិងទាក់ទងទៅគេបាន ប្រសិនបើចាំបាច់។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការ ដោយពួកយើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  កំណត់ និងវាយតម្លៃសក្ដានុពលការងាររបស់អ្នក ឬ តួនាទីនាពេលអនាគតផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងមាន។
 • ខ.  កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើស និង ការចូលធ្វើការងារ។
 • គ.  ធានានូវអនុលោមភាពជាមួយច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។
 • ឃ. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីប្រវត្តិរូប អនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន។ និង
 • ង.  ការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងកម្រិតដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

4.   ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

4.1. បុគ្គល / អង្គភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ក្រុមការងារ ឬ អ្នកដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់យើង។
 • ខ.  តតិយភាគីក្នុងស្រុក ឬ ក្រៅប្រទេស ដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ឬ ផ្នែកអាជីវកម្ម។​ ឬ
 • គ.  អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល​ ឬ តុលាការ​ ប្រសិនបើយើងត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើតាម ឬ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

4.2 យើងអាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសម្ព័ន្ធអាស្យាតា) ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន និង ក្រុមហ៊ុនដែលមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ។

5.   ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និងមិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីអ្នក ឬ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ ឬស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ.  ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុវត្ថិភាព ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។
 • គ.  ក្នុងករណីយើងត្រូវបានទិញ ឬ ចងសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ឬ
 • ឃ. ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

6.   ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលុះត្រាតែ វាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម ពន្ធដារ ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកការផ្តល់ជូនការងាររបស់យើង ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានក្នុងពេលជ្រើសរើសនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកំណត់ត្រាបុគ្គលិករបស់អ្នក ដែលត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលដែលអ្នកធ្វើការជាមួយយើង និង ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ បន្ទាប់ពីអ្នកឈប់ធ្វើការជាមួយយើង។​​ ប្រសិនបើយើងមិនបានជ្រើសរើសអ្នកទេ យើងនៅតែអាចរក្សានិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានប្រមូលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការជ្រើសរើស ដើម្បីធ្វើការពិចារណារូបអ្នកសំរាប់មុខតំណែងថ្មីផ្សេងទៀត និង ប្រសិនបើសមស្រប ដើម្បីយោងទៅកាន់ពាក្យសុំដែលអ្នកបានដាក់ពីមុនមក ក្នុងករណីដែលអ្នកបានផ្ញើប្រវត្តិរូបការងារ ឬ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតមកកាន់យើងនាពេលអនាគត ក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងរក និង វិភាគ។

7.   ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។​ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

8.   ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់ពួកយើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការកែតម្រូវព៏ត័មានផ្ទាល់ខ្លួន សូម បំពេញឯកសារនេះ ហើយអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដែលបានបំពេញដែលបានព្រីនចេញ។​

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ