ក្នុងឱកាសកាសខួប 10 ឆ្នាំរបស់ Smart នឹងមានផ្តល់ជូនទូរស័ព្ទ iPhone XR ចំនួន 10 គ្រឿងជារៀងរាល់ ខែរហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 តាមរយៈការចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃទី10 ។ ដើម្បីមានឱកាសចូលរួមការចាប់រង្វាន់នេះ អ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយចាប់ពី2.5 ដុល្លារតាមរយ: e-top upដូចជា SmartLuy ភ្នាក់ងារ Smart និងតាមគណនីធនាគាររបស់អ្ន​​ ពីថ្ងៃនេះ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ។

នៅចាំអីទៀត? iPhone XR 80 គ្រឿងកំពុងរង់ចាំអ្នក!

លក្ខខណ្ឌ

  •  ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកត្រូវបញ្ចូលលុយម្តងយ៉ាងតិច 10,000 រៀល ឬ 2.5 ដុល្លារ តាមរយ: e-top upដូចជា SmartLuy ភ្នាក់ងារ Smart និងតាមគណនីធនាគាររបស់អ្នក។​
  • រាល់លុយ 10,000 រៀល ឬ 2.50 ដុល្លារ  ដែលអ្នកបានបញ្ចូល ស្មើនឹង ឱកាសផ្សងសំណាងម្តង។ ឧទាហរណ៍ៈ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលលុយ 10,000 រៀល អ្នកនឹងទទួលឪកាសផ្សងសំណាងម្តង។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលលុយ 10 ដុល្លារ អ្នកនឹងទទួលឪឱកាសផ្សងសំណាងចំនួន 4 ដង។
  • ការចាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ហើយផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី10 រៀងរាល់ខែរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 លើទំព័រ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ។
  •  សិទ្ធិទទួលបានការចូលរួមការចាប់រង្វាន់នីមួយៗ គឺពឹងផ្អែកលើការបញ្ចូលលុយមុនថ្ងៃចាប់រង្វាន់នោះ។ បន្ទាប់ពីការចាប់រង្វាន់នីមួយៗត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលលុយបន្ថែម ដើម្បីការចាប់ឆ្នោតខែបន្ទាប់។​
  • កម្មវិធីពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីទីថ្ងៃទី 01 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 ហើយការចាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែធ្នូ។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នឹងទទួលបានការតេទៅពីក្រុមការងារ​ Smart (លេខ 888) ដើម្បីបញ្ជក់ពីថ្ងៃនិងខែដែលមកទទួលរង្វាន់។ ក្នុងករណីអ្នកឈ្នះណាម្នាក់ណាមិនទទួលទូរស័ព្ទក្នុងរយពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផល រង្វាន់នឹងទុកជាមោឃ:។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 888 ។
  • អ្នកឈ្នះត្រូវមកទទួលរង្វាន់នៅ ​Smart Shop Monivong តាមកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: