កាតស្មាត

 • 1

  ទិញកាតស្មាតពីទីតាំង Smart Shops និងដៃគូរទូទាំងប្រទេស

 • 2

  កោសផ្នែកខាងក្រោយកាត ដើម្បីបង្ហាញលេខកូដ

 • 3

  ចុចលេខ *888*[លេខកូដ 13 ខ្ទង់របស់កាត]#

 • 4

  ចុចបញ្ជូនដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់

 • 5

  ចុចលេខ *888*11* [លេខទូរស័ព្ទដៃ]*[លេខកូដ 13 ខ្ទង់របស់កាត]#

  អត្រា សុពុលភាព
  1 ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
  5000 រៀល (1.25 ដុល្លារ) 8 ថ្ងៃ
  2 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
  5 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
  10 ដុល្លារ 70 ថ្ងៃ
  20 ដុល្លារ 100 ថ្ងៃ
  50 ដុល្លារ 200 ថ្ងៃ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈអ៊ិនធឺណិត និង Pay&Go

ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរម៉ាស៊ីន ATM

អត្រា សុពលភាព
1 ដុល្លារ- 1.99 ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
2 ដុល្លារ – 4 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
4.01 ដុល្លារ − 5 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
5.01 ដុល្លារ − 10 ដុល្លារ 70 ថ្ងៃ
10.01 ដុល្លារ − 20 ដុល្លារ 100 ថ្ងៃ
20.01 ដុល្លារ − 50 ដុល្លារ 200 ថ្ងៃ
> 50.01 ដុល្លារ 240 ថ្ងៃ

ដៃគូបញ្ចូលលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ដៃគូរ
1 Wing
2 ABA Bank
3 Acleda Bank PLC
4 Vattanac Bank
5 SBC Bank/Cathay United Bank
6 Ezetop
7 ANZ royal bank (SC)
8 HATHA Kaksekar
9 True Money
10 Sathapana Bank
11 Campu Bank
12 PRASAC Microfinance Institution Ltd
13 Cambopay
14 TRANGLO
15 Sabay Digital
16 Smartluy
17 Ly Hour Pay Pro
18 Dara pay
19 Pay Go
20 Asia Cash Express
Image for SmartLuy

SmartLuy

បញ្ចូលលុយតាមរយៈ SmartLuy។

 

FIND OUT MORE

Terms & Conditions

វដ្តស៊ីមកាត

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ចូលទឹកប្រាក់បន្ទាប់ពីអស់សុពុលភាពនោះទេ លេខរបស់លោកនឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ។ អ្នកមិនអាចធ្វើការហៅចេញ ផ្ញើរសារ ឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតបានទេ។ អ្នកត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ម្តងទៀតដើម្បីឲ្យលេខរបស់លោកអ្នកដំណើរការម្តងទៀត។
 • បន្ទាប់ពីរយៈ 60 ថ្ងៃ បានកន្លងផុតទៅ លេខរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវចេញលក់សម្រាប់អតិថិរបស់ Smart ផ្សេងទៀត។ ដើម្បីជៀសវាងការផ្អាកលេខ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលេខរបស់លោក សូមឆែកមើលតាមរយៈកម្មវិធី SmartNas។ តើអ្នកមានកម្មវិធី SmartNas ហើយឬនៅ? ទាញយកឥឡូវនេះ! តំណរទាញយក
Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: