បញ្ចុះតម្លៃទៀតហើយ ដល់ទៅ 40% សម្រាប់ទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung Huawei Oppo Vivo Nokia Itel ព្រមទាំងផ្តល់ជូនលេខពិសេសពី Smart និងគម្រោង Smart ធំហ្ម៎ង! ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 07 ដល់ 13 ខែសីហានេះ នៅគ្រប់ Smart Shop ទាំងអស់ លើកលែងទូរស័ព្ទខ្លះ ដែលមានតែនៅ​ Smart Shop មុនីវង្ស។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: