រីករាយជាមួយការតេ ក្នុងប្រព័ន្ធដោយឥតកំណត់។ អ្នកក៏អាចទទួលបានសេវាកម្មបន្ថែមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដោយប្រើប្រាស់គណនីចម្បងរបស់អ្នក និងធ្វើការចែករំលែកអត្ថប្រយោជន៏ទាំងអស់នេះជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានផងដែរ។

លើសពីនេះ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ Facebook, Line, WeChat, Viber និងWhatsApp* ដោយឥតកំណត់តាមរយ:ការភ្ជាប់គម្រោង Smart PowerPlus 2 និង 8។

PowerPlus 1 1 ដុល្លារ = 150 ដុល្លារ
PowerPlus 2 2 ដុល្លារ = 10 GB
PowerPlus 8 8 ដុល្លារ = 40 GB
 • តម្លៃ
 • អត្ថប្រយោជន៍
 • ចែករំលែក
 • ភ្ចាប់គម្រោង
 • ប្រើឥតកំណត់
 • 1 ដុល្លារ/សប្តាហ៍
 • 6 GB ស្មើរនឹង 150 ដុល្លារ
 • OFF ចែករំលែក: 0 នាក់
 • ចុច *700*100#
 • Phone
  Mesages
  Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited
 • 2 ដុល្លារ/សប្តាហ៍
 • 10 GB ស្មើរនឹង 250 ដុល្លារ
 • ON ចែករំលែក: 1 នាក់
 • ចុច *700*200#
 • Phone
  Mesages
  Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited
 • 8 ដុល្លារ/ខែ
 • 40 GB ស្មើរនឹង 1000 ដុល្លារ
 • ON ចែករំលែកបាន: 2 នាក់
 • ចុច *700*800#
 • Phone
  Mesages
  Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited

សុពលភាពរយៈពេល 7 ថ្ងៃ សម្រាប់គម្រោង Smart PowerPlus 1 & Smart PowerPlus 2 ហើយសុពលភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃ សម្រាប់គម្រោង Smart PowerPlus 8

អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនេះ និង គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ SmartNas app

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប្រើ Facebook, Line, Viber, និង​ WhatsApp ​ឥតកំណត់ជាមួយគម្រោង PowerPlus 2 និង PowerPlus 8
 • អាចបន្ថែមអុិនធឺណិតលើគម្រោងរបស់អ្នក
 • តេក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំណត់
 • ងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកសមតុល្យជាមួយមិត្តភក្តិ​ និង អ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក

លក្ខខណ្ឌ

 • *មើលវីដេអូដោយឥតកំណត់ ប៉ុន្តែវីដេអូដែលមានប្រភពមកពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ឧ. YouTube) នឹងត្រូវគិតលុយ ដោយការកាត់ចេញពីគណនីចម្បងរបស់អ្នក។
 • គម្រោង Smart PowerPlus 1 និង Smart PowerPlus 2 មានសុពលភាព 7 ថ្ងៃ
 • គម្រោង Smart PowerPlus 8 មានសុពលភាព 30 ថ្ងៃ
 • តេ និង ផ្ញើសារឥតកំណត់ សំរាប់តែក្នុងប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
 • ការប្រើប្រាស់នឹងគិតលុយតាមអត្រាតំលៃធម្មតាចំពោះការតេចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធ​​ និងក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីម៉ោង​ 5:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង 11:59 យប់ប្រសិនបើតេលើសពី 60នាទី
 • ការតេឥតកំណត់នេះ អាចប្រើចាប់ពីម៉ោង12:00 យប់ រហូតដល់​ម៉ោង​ 4:59​ ល្ងាច និង ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង 11:59 ថ្ងៃ ការថែមជូន 60 នាទីត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • ការតេចេញឥតកំណត់ ការផ្ញើសារឥតកំណត់ និង SmartPack Unilimited ត្រូវបានផ្តល់អោយសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជន និង ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់តាមរយះ ​PBX ឬ ខ្សែ រឹឬឧបករណ៏តភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រសំរាប់បង្កើតជាសំលេង ឬការតេជាវីដេអូ ​ឬការផ្ញើសារដោយប្រើប្រាស់នូវទិន្នន័យខ្ពស់ ត្រូវបានហាមឃាត់​ ហើយការប្រើប្រាស់ប្រភេទនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការផ្អាកនូវការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្ម
 • រាល់ការចុះឈ្មោះថ្មី ឬបន្តថ្មីក្នុនឹងទទួលបានការថែមជូនដូចខាងក្រោម:
  • ជាមួយនិងគម្រោង Smart PowerPlus 1 អ្នកនឹងទទួលបានការបន្ថែមជូន 125 ដុល្លារ ជាមួយនឹងអុិនធឺណិត 1GB​ ​(ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 25 ដុល្លារ)​។ ការបន្ថែមសរុបមានតម្លៃ 150 ដុល្លារ
  • ជាមួយនឹងគំរោង Smart PowerPlus 2​ អ្នកនឹងទទួលបានអុិនធឺណិត  8GB ​(ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង  200 ដុល្លារ)​ ព្រមទាំងអុិនធឺណិតដែលស្រាប់ក្នុងគំរោង PowerPlus 2​  ចំនួន 2GB ​(ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 50 ដុល្លារ)​។​ ការបន្ថែមសរុបមានតម្លៃ 250 ដុល្លារ ។
  • ជាមួយនឹងគំរោង PowerPlus 8​ អ្នកនឹងទទួលបាន​​អុិនធឺណិត បន្ថែម 32GB ​(ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 800ដុល្លារ) ព្រមទាំងអ៊ីនធើណែតដែលស្រាប់ក្នុងគំរោង 8GB​ ​(ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 200ដុល្លារ)​ ។ ការបន្ថែមសរុបមានតម្លៃ 1,000 ដុល្លារ។
  • Smart SocialPack Unlimited​​ ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយ PowerPlus 2 និង PowerPlus 8 ប៉ុន្តែមិនត្រូវបាន បញ្ចូលជាមួយ PowerPlus 1 នោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចទិញកញ្ចប់សេវាកម្មនេះពីលើគម្រោង PowerPlus 1 ជាសេវាកម្មបន្ថែមបាន។
 • ចែករំលែក:
  • ប្រសិនបើអ្នកប្រើគម្រោង Smart PowerPlus 2 អ្នកអាចចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្ដិ 1 នាក់។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ PowerPlus 8 អ្នកអាចចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្ដិបានដល់ទៅ 2 នាក់។ មិត្តភក្ដិរបស់អ្នកត្រូវតែអ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាននូវការចែករំលែកទាំងអស់នេះ
  • អ្នកអាចចែករំលែកទាំង​ Smart PowerPlus 2 ក៏ដូចជា Smart PowerPlus 8  របស់អ្នកទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក លើកលែងតែ SocialPack Unlimited
  • ប្រសិនបើមិត្តភក្ដិរបស់អ្នកចង់ពិនិត្យនូវការចែករំលែកដែលគេទទួលបាន ពួកគេគ្រាន់តែចុច *700*11*888#

 

 • បើអ្នកចង់បន្ថែម ឬលុបមិត្តភក្ដិ គ្រាន់តែចុច *700 # រួចធ្វើតាមការណែនាំជាការស្រេច

បន្ថែម

Smart PowerPlus

130 MB 10 សេន

ចុច *700*1#

500 MB 30 សេន

ចុច *700*2#

1 GB 50 សេន

ចុច *700*3#
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SmartNas

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: