អ្វីជា Smart ថែមអស់ស្ទះ!?

Smart ថែមអស់ស្ទះ! គឺជាគម្រោងដែលផ្តល់អោយអ្នកនូវលុយបន្ថែម 40 ដុល្លារ ឥតគិតលុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ រាល់ពេលដែលអ្នកចំណាយអស់ 20 សេនក្នុងគណនីចម្បងរបស់អ្នក។

តើលុយបន្ថែមមានសុពលភាពប៉ុន្នានថ្ងៃ?

លុយបន្ថែមមានសុពលភាពត្រឹមម៉ោង 11:59PM គិតពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

តើខ្ញុំអាចឆែកមើលលុយបន្ថែមតាមវិធីណា?

ចុច *205*888# រួចបញ្ជូន ឬ តាមរយះកម្មវិធី SmartNas app

តើគម្រោងនេះមានការគិតលុយលើថ្លៃសេវាកម្មប៉ុន្នាន?

ឥតគិតលុយថ្លៃសេវាអ្វីទាំងអស់!​ គ្រាន់តែចំណាយអស់ 20​ សេនក្នុងគណនីចម្បងរបស់អ្នក នោះនឹងទទួលបានលុយបន្ថែម 40​ ដុល្លារឥតគិតលុយភ្លាមៗ។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលុយបន្ថែមដែលហួសសុពលភាព?

លុយបន្ថែមដែលនៅសល់នឹងត្រូវលុបចោលនៅម៉ោង 11:59PM នៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ ឧទាហរណ៍: បើអ្នកទទួលបានលុយបន្ថែមនៅម៉ោង 2PM អ្នកមានពេលរហូតដល់ម៉ោង 11:59PM ដើម្បីប្រើវា។

តើត្រូវភ្ជាប់គម្រោងនេះតាមវិធីណា?

ចុច *205# រួចបញ្ជូន ឬ តាមរយះកម្មវិធី SmartNas app

តើត្រូវប្តូរទៅគម្រោងផ្សេងទៀតតាមវិធីណា?

គ្រាន់តែប្តូរទៅគម្រោងដែលអ្នកពេញចិត្ត។ ការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននឹងត្រូវអស់លុយ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌអោយបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: