ផ្ញើសារជាអក្សរ ជារូបភាព​ ជា sticker និង ជាវីដេអូ តាមរយៈកម្មវិធី Android uChat ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសរបស់យើង!

នៅពេលដែលអ្នកប្រើអ៊ិនធឺណិតអស់ សារនឹងត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈសារជាអក្សរ ។ ដូចនេះអ្នកនឹងមិនរំលងសារ ណាមួយរបស់អ្នកតទៅទៀតឡើយ ។

How to use Fee 
Step 1: Download uChat App from Google Playstore. 
Step 2: Enter [Your Name] and [Mobile Number] and it’s done!  
Only 2 cents/day for subscription. 
1 cent per sticker, SMS or voice recording sent. 

Benefits

  • លេង Facebook ដោយមិនបាច់មានអ៊ីនធើណែត
  • ងាយស្រួយក្នុងការប្រើ
  • អ្វីដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺ គណនី Facebook
  • សេវាកម្មនេះសំរាប់រាល់អតិថិជនបង់លុយមុនទាំងអស់ លើកលែងតែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ

Terms & Conditions

  • ដើម្បីអាចផ្ញើ និងទទួល មាតិកាដូចជា ការថតសំឡេង រូបភាព និង ឯកសារផ្សេងទៀត អ្នកជជែកកម្សាន្តទាំងសងខាងត្រូវតែ Online
  • លុយត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីចម្បងតែប៉ុណ្ណោះ
  • ដើម្បីផ្តាច់សេវា គ្រាន់តែផ្ញើសារ [OFF] ទៅ [7878]
  • ត្រឹមតែ 2សេន/ថ្ងៃ សម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់
  • 1 សេន សម្រាប់ Stickerមួយ, សារមួយ ឬ សារជាសំឡេងមួយ ក្នុងការផ្ញើចេញម្តង
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: