សម្លេងតេច្បាស់ជាងមុន លឺខ្លាំងជាងមុន ល្អជាងមុន។ ធ្វើការតេក្នុងសម្លេងគុណភា
បកំរិតខ្ពស់ ដោយប្រើទិន្នន័យ 4G ដោយគ្មានការគិតលុយបន្ថែម។ ការតេនឹងភ្ជាប់ភ្លាមៗ និងគ្មានការគិតលុយទៅលើទិន្នន័យនោះទេ!

Benefits

 • មិនមានការចំនាយបន្ថែមសំរាប់ទូរស័ព្ទដែលអាចប្រើ ​4G
 • គ្មានការគិតលុយទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតសំរាប់ការតេចេញកំរិត ​ HD នោះទេ
 • ភ្ជាប់ការតេភ្លាមៗ
 • គុណភាពសំលេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
 • អាចប្រើអ៊ីនធើណែតបានក្នុងពេលកំពុងនិយាយ

F.A.Q.

Will I get charged for data because I call over the 4G network?

No, you will not be charged for data used on HD Voice calls. You will be charged the standard calling rate.

How much does the HD Voice service cost?

HD Voice is a complimentary feature to make your calling experience better.

 

Which devices support HD Voice?

 • iPhone 7 & 7 Plus
 • iPhone 6s & 6s Plus
 • iPhone 6 & 6 Plus
 • iPhone SE
 • Samsung S7 & S7 Edge
 • Samsung Note 5
 • Huawei P9 Plus
 • Samsung Galaxy A7
 • Samsung Galaxy A5

 

How do I get HD Voice on my phone?

For Android users

To see the video visual, you can go here

Otherwise:

 1. Go to Settings
 2. Select Mobile Networks
 3. Select ‘VoLTE Calls’ if available in the list

For iOS users

To see the video visual, you can go here

Otherwise:

 1. Go to Settings
 2. Select Cellular, then go to Cellular Data Options
 3. Select Enable 4G
 4. Select ‘Voice & Data’ from the list

 

តើការចុះឈ្មោះនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគ្រប់ប្រភេទលេខទាំងអស់ ដែលគ្មានប្រវត្តិរូបមែនទេ?

ទេ​ ការចុះឈ្មោះនេះគឺមានសុពលភាពចំពោះតែលេខប្រភេទ Siliver និងប្រភេទក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនស្គាល់ការហៅ CDR នៅលើទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានស៊ីមនៅនឹងដៃ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានទេ?

បាទ/ចាស អ្នកអាចចុះឈ្មោះបាន។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវយកមកជាមួយនូវស៊ីមកាតដែលកំពុងដំណើរការ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលមកក្នុងហាងសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសផងដែរ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានលិខិតដែលអាចទទួលយកបានទេ តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អ្នកដ៏ទៃទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះបានទេ?

ទេ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អ្នកដទៃក្នុងការចុះឈ្មោះលេខទូរស័ព្ចដែលជាកម្មសិទ្ទិរបស់អ្នកបានទេ។

Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: