គ្មានអ៊ិនធឺណិតមែនទេ? កុំបារម្ភ សូមប្រើ Smart Facebook USSD

អ្នកអាចចូលទៅកាន់ newsfeed, Update status​ របស់អ្នក , ស្នើសុំរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិថ្មីៗ​ និង អ្វីផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ដោយគ្រាន់តែចំនាយ 5សេន/1ថ្ងៃ

Subscribe now

Dial *325#
Subscription fee 5 cents/day
Service fee 30 cents/week

How to Use

Dial *325# to access the menu.
With Facebook USSD, you can:

 • Access your news feed
 • Update your status
 • Send friend requests
 • Access your messages
 • Plus lots more!

Benefits

 • លេង Facebook ដោយគ្មានអ៊ិនធឺណិត
 • អ្វីដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺ គណនី Facebook
 • ងាយក្នុងការប្រើប្រាស់

Terms & Conditions

 • ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង​ ចុច​ *325# រួចធ្វើតាមការណែនាំ ។
 • ដើម្បីផ្តាច់ ចុច *325*22#
 • 5 សេន/ថ្ងៃ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់
 • 30 សេន/សប្តាហ៍ សម្រាប់ថ្លៃសេវា
 • គម្រោងនេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនបង់លុយមុនទាំងអស់ លើកលែងតែស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: