មើលខ្សែភាពយន្ត កម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងរឿងខ្លីៗរាប់ពាន់រឿងដោយឥតគិតលុយ រយ:ពេល 2ខែ នៅលើ Soyo! បន្ទាប់មក អ្នកអាចបន្តប្រើកម្មវិធី Soyo ជាមួយតម្លៃកញ្ចប់សេវាខាងក្រោម។

ចូលទៅកាន់ www.soyo.sabay.com ឥឡូវនេះ ហើយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ Smart របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ។

ប្រចាំសប្តាហ៍
ប្រចាំខែ
  • តម្លៃសេវា
  • 50 សេន/សប្តាហ៍
  • 2 ដុល្លារ/ខែ

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: