ស្តាប់បទចំរៀងជាង 1 លានបទ ពីសិល្បករជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅលើទូរស័ព្ទ tablet  ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក​ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

មានន័យថា គ្មានការគិតលុយចំពោះការប្រើប្រាស់នោះទេ​ ថែមទាំងអាចទាញយកបទចំរៀងដើម្បីទុកស្តាប់ នៅពេលដែលអ្នកគ្មានអ៊ិនធឺណិតបានទៀតផង ។

អ្នកក៏អាចធ្វើការគាំទ្រចំពោះ តារាចំរៀងខ្មែរមិនចម្លងពីគេផងដែរ ។ បណ្តែតអារម្មណ៏របស់អ្នកទៅតាមបទចំរៀង ។  ច្រៀងចម្រៀងលេងជាមួយមុខងារថ្មីរបស់ Smart Music Sing ! ជាកម្មវិធីដែលអ្នកអាចច្រៀងចំរៀងជាមួយបទភ្លេងដែលអ្នកចូលចិត្ត។

Benefits

  • ស្តាប់គ្រប់ពេល និង គ្រប់កន្លែងដែលអ្នកនៅ
  • គ្មានការគិតលុយទៅលើការស្តាប់នោះទេ
  • អាចជ្រើសរើសក្នុងចំនោមចំរៀងជាង 1 លានបទ
  • អាចមើលអត្ថបទចំរៀងនៅពេលដែលអ្នកច្រៀង
Image for Sing!

Sing!

ច្រៀង! ជាមួយ Smart Music។ ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិ ! គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

សាកល្បងឥឡូវនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់អតិជនSmart.

TRY SING! NOW

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: