មើលរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង បានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង និងឥតដែនកំណត់។ ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់តែអតិថិជន Smart ប៉ុណ្ណោះ ទទួលយកការផ្តល់ជូននេះ!

អ្វីទៅជា iflix?

ជាកម្មវិធីដែលមានរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង ហើយលោកអ្នក​អាចមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ហេតុអ្វីប្រើ iflix?

  • សម្បូរដោយរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង
  • វីដេអូគុណភាពច្បាស់កំរិត HD
  • មាន Subtitle និងបញ្ចូលសម្លេងជាភាសាខ្មែរ (សំរាប់រឿងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ)

លក្ខខណ្ឌ

  • អតិថិជន Smart ដែលមានសុពលភាពទាំងអស់នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ដោយចូលមើល iflix ដោយសេរី និងឥតកំណត់។
  • អតិថិជនដែលមានសុពលភាព សំដៅលើអតិថិជនដែលមានសុពលភាពលុយមិនទាន់ផុតកំណត់។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ នឹងមានរហូតដល់មានការជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

គម្រោងផ្សេងៗ

Image for Smart @Home

Smart @Home

ទូរស័ព្ទ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: