ចូលមើលរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង ហើយមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលា និង គ្រប់ទីកន្លែង។ រឹតតែពិសេសទៀតនោះ អ្នកនឹងទទួលការមើលដោយឥតកំណត់រយៈពេល 3ខែ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់តែអតិថិជន Smart ប៉ុណ្ណោះ!

អ្វីទៅជា iflix?

ជាកម្មវិធីដែលមានរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង ហើយលោកអ្នក​អាចមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ហេតុអ្វីប្រើ iflix?

  • សម្បូរដោយរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង
  • វីដេអូគុណភាពច្បាស់កំរិត HD
  • មាន Subtitle និងបញ្ចូលសម្លេងជាភាសាខ្មែរ (សំរាប់រឿងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ)

លក្ខខណ្ឌ

  • អតិថិជន Smart ទាំងអស់នឺងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ដោយចូលមើល iflix ឥតដែនកំណត់រយៈពេល 3ខែ
  • បន្ទាប់ពីផុតកំណត់រយៈពេល 3ខែ រាល់ការចូលមើល iflix នឹងគិតលុយ 50 សេន​/សប្ដាហ៏ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន អ៊ិនធឺណិត 1GB ដោយ​ឥតគិតលុយ សម្រាប់មើលរឿងនៅលើ iflix
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 7 ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា។ ទាញយកការចូលមើល iflix ឥតដែនកំណត់ 3ខែ ក្នុងកំឡុងពេលការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន​ការចូលមើលនៅ iflix
    រយៈពេល 90 ថ្ងៃ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក: