Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

ទទួលយកការការពារជាមួយសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតពី Smart ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាកាតព្វកិច្ចដោយ អ្នកផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចអន្តរជាតិ BIMA។ អ្នកនឹងទទួលបានទំនុកចិត្តថាគ្រួសាររបស់អ្នក នឹងទទួលបានសំណងរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារ នៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ជីវិត។

អ្នកអាចធានាបានថា គ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបានការពារ ដោយសុវត្ថិភាព ហើយលើសពីនេះទៅទៀត អ្នកក៏អាចកំណត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទទួលបានសំណងដូចគ្នា ដោយមិនគិតលុយ។

នៅចាំអីទៀត? ទទួលយកការការពារថ្ងៃនេះ និងគិតគូរពីអនាគតរបស់គ្រួសារអ្នក។

សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតពី Smart
 • ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រចាំខែ
 • Sum Assured
 • 12 សេន/ថ្ងៃ
 • 2.40 ដុល្លារ/ខែ
 • 5,000 ដុល្លារ

វិធីចុះឈ្មោះ

 • Call 010242248
 • ទាក់ទងទៅកាន់ទំព័រ  Facebook BIMA Cambodia
 • ទាក់ទង@bima តាមរយៈ LINE

រិធីស្នើរសុំសំណង

 • 1

  ផ្តល់ព័ត៌មានទៅកាន់BIMA

  • Call 010242248
  • ទាក់ទងទៅកាន់ទំព័រ Facebook BIMA Cambodia
  • ទាក់ទង@bima តាមរយៈ LINE
 • 2

  ប្រគល់ឯកសារ

  • ភស្តុតាងនៃការចុះឈ្មោះ
  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ
  • ភស្តុតាងជាឯកសារបញ្ជាក់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
 • 3

  ទទួលបានការទូទាត់

  • ប្រសិនបើការស្នើរសុំមានភាពត្រឹមត្រូវ BIMA នឹងបញ្ចេញសំណងឲ្យក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានការការពារសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ ក្នុងតម្លៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ ម្ចាស់ដើមអាចកំណត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទទួលបានសំណងដូចគ្នាដោយឥតគិតលុយ
 • មិនបារម្ភពីខ្លួនអ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក
 • ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអតិថិជន Smart
 • ទទួលបានសំណងក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ ប្រសិនបើការស្នើរសុំមានភាពត្រឹមត្រូវ

លក្ខខណ្ឌ

 • ដើម្បីភ្ជាប់ និងទទួលបានការការពារ អ្នកត្រូវតែជាអតិថិជនរបស់ Smart និងមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំ ដល់ 69ឆ្នាំ។ ការការពារសម្រាប់តែការបាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ 
 • ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការការពារលើគោលការធានារ៉ាប់រង អ្នកអាចកំណត់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទទួលបានការការពារដូចគ្នាដោយឥតគិតលុយ។ ប៉ុន្តែ គេត្រូវតែជាអតិថិជន Smart និងមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំ ដល់ 69ឆ្នាំ 
 • ការការពារសម្រាប់អ្នកកំណត់គោលការមួយទៀត ចាប់ផ្តើមក្នុងថ្ងៃដូចគ្នានឹងម្ចាស់គោការដើម ហើយទទួលបានការការពារដូចគ្នា ទៅនឹងម្ចាស់គោលការដើម។ 
 • ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ចុះឈ្មោះដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទច្រើន សម្រាប់សេវាធានារ៉ាប់រងជីវិតពី Smart មានតែគោលការតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ 
 • ការបង់លុយគោលការ ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ ហើយការការពារនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែបន្ទាប់។ ឧទាហរណ៍ការបង់លុយគោលការសម្រាប់អតិថិជនដែលចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 15ខែមករា ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1ខែកុម្ភៈ ហើយការការពារចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1ខែមីនា។ 
 • សំណងនឹងត្រូវបានបែងចែកតាមរយៈចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនបង់ប្រចាំខែ។ បើអ្នកមិនអាចបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនប្រចាំខែ ប្រាក់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលម្ចាស់គោលការនឹងទទួលបាននៅពេលបាត់បង់ជីវិត នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការបែងចែក សូមទាក់ទងមកកាន់ BIMA  
 • ការស្នើរសុំសំណងត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 6ខែបន្ទាប់ពីម្ចាស់គោលការបានបាត់បង់ជីវិត។ ដើម្បីអាចធ្វើការស្នើរសុំបាន ម្ចាស់គោលការត្រូវតែជាសះស្បើយពីការព្យាបាលជាដំណាក់កាល ក្នុងថ្ងៃដាក់ពាក្យ។ 
 • ដំណើរការនៃការស្នើរសុំសំណងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានប្រគល់ជូន: 
  • ភស្តុតាងនៃការដាក់ពាក្យ (សារបញ្ជាក់ពីការធានា ឬសារបញ្ជាក់ពីការការពារ) 
  • ឯកសារបញ្ជាក់ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ សៀវភៅគ្រួសារ ប័ណ្ឌបើកបរ ឬលិខិតឆ្លងដែន)  ភស្តុតាងនៃការបាត់បង់ជីវិត សំបុត្រមរណភាព លិខិតពេទ្យបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ឬលិខិតពីតំណាងភូមិ ឬសង្កាត់) 
 • សំណងនឹងមិនត្រូវបានទូទាត់ទេ បើការបាត់បង់ជីវិតកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពី: 
  •  ការសម្លាប់ខ្លួន 
  • សង្រ្គាម ការបះបោរ កុបកម្ម ឬភាពវឹកវរសុីវិល 
  • ការប្រព្រឹត្ត ឬជំរុញបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ រួមទាំងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ ណាកូតិច ឬជាតិស្រវឹង ដែលមិនមានចែងដោយគ្រូពេទ្យ។ 
  • ការមិនបញ្ចេញពីស្ថានភាពការព្យាបាលជាដំណាក់កាល នៅពេលដាក់ពាក្យ។ 
 • គោលការអាចត្រូវបានលុបចោល ដោយតេទៅកាន់ BIMA តាមរយៈលេខ 010242248។ការបង់លុយគោលការ នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល 48ម៉ោង។ 
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ដោនឡូត SmartNas

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ