អស់លុយ ហើយត្រូវការតេចេញមែនទេ? អ្នកអាចខ្ចីលុយពី smart បាន!

ខ្ចីលុយ 20សេន 50សេន 1ដុល្លារ ឫ 2ដុល្លារ ហើយសងវិញនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលលុយលើកក្រោយ

ដរាបណាដែលកម្ចីរបស់អ្នកមានត្រឹមតែ 60សេន រឺ​តិចជាងនេះ អ្នកអាចស្នើសុំខ្ចីលុយម្តងទៀតបាន​ ទោះបីការខ្ចីលើកមុន អ្នកមិនទាន់បានសងវិញក៏ដោយ។

កូដផ្ជាប់
តម្លៃ
 • 20 សេន
 • 50 សេន
 • 1 ដុល្លារ
 • 2 ដុល្លារ
 • 5 សេន
 • 10 សេន
 • 20 សេន
 • 40 សេន

អត្ថប្រយោជន៍

 • ខ្ចីលុយបន្ថែមរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ
 • ងាយស្រួលសងវិញ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
 • ចំនួនកម្ចីមានច្រើន ចាប់ពី 20 សេន រហូតដល់ 2 ដុល្លារ
 • ខ្ចីលុយលើកទីពីរបាន​ ទោះបីកម្ចីលើកទីមួយអ្នកមិនទាន់បានសង

លក្ខខណ្ឌ

 • ដើម្បីអាចខ្ចីលុយបាន អតិថិជនត្រូវបំពេញតាមលកខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 • ជាអតិថិជនប្រភេទបង់លុយមុនទាំងអស់
 • មិនត្រូវមានបំណុលដែលមិនទាន់ទូទាត់
 • ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាអតិថិជនរបស់ Smart និងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្រើនជាង 90 ថ្ងៃ និងបានបញ្ចូលលុយយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 6 ដង ក្នុងកំឡុងពេល 6 ខែចុងក្រោយ។
 • អតិថិជនដែលគ្មានលុយក្នុងទូរស័ព្ទ (ហើយត្រូវបានបិទមិនអោយតេចេញ) ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសេវា​ SmartLoan នេះបាន ប៉ុន្តែលុយខ្ចីមានសុពលភាពបានត្រឹមតែ 4 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។
 • សេវានេះសម្រាប់អតិថិជនបង់លុយជាមុនទាំងអស់ (លើកលែងតែអតិជនប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ)
 • ដើម្បីខ្ចីលុយលើកទីពីរ បំណុលរបស់អ្នក ត្រូវមានចំនួនតែ60 សេន ឫតិចជាងនេះ។ អ្នកក៏ត្រូវតែជាអតិថិជនប្រភេទបង់លុយមុនទាំងអស់ និងបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្មាតអស់រយៈពេល3ខែ ហើយបានបញ្ចូលលុយច្រើនជាង 10ដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយ។
 • SmartLoan 1+1: អ្នកអាចខ្ចីលុយលើកទី2បានត្រឹមតែ50សេនប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់សងលុយដែលបានខ្ចីលើកទីមួយ។
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

F.A.Q.

How much will I pay back and how do I do it?

If you loan 20 cents, you will pay back 25 cents. If you loan 50 cents, you will pay back 60 cents. If you loan $1, you will pay back $1.20. If you loan $2, you will pay back $2.40. Loans are automatically repaid the next time you top up.

តើខ្ញុំអាចធ្វើការខ្ចី SmartLoan ជាលើកទីពីរបានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើកម្ចីរបស់អ្នកទាបជាង 60 សេន អ្នកអាចធ្វើការស្នើរសុំ SmartLoan ជាលើកទីពីរបាន ទោះបីជាអ្នកមិនទាន់បានសង SmartLoan ទីមួយវិញក៏ដោយ។ អ្នកក៏ត្រូវតែជាអតិថិជន Smart Prepaid ព្រមទាំងជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ប្រើប្រាស់ទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់គឺ 90 ថ្ងៃ ដោយធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់លើសពី 10 ដុល្លាក្នុងរយៈពេល 4 ខែចុងក្រោយ។

តើខ្ញុំអាចទទួល SmartLoan បានយ៉ាងដូចម្តេច?

 • ទទួលបាន 20 សេនពី SmartLoan សូមចុច *911*20#
 • ទទួលបាន 50 សេនពី SmartLoan សូមចុច *911#
 • ទទួលបាន 1 ដុល្លាពី SmartLoan សូមចុច *911*100#
 • ទទួលបាន 2 ដុល្លាពី SmartLoan សូមចុច *911*200#

តើអ្វីទៅជា SmartLoan?

នៅពេលដែលអ្នកគ្មានទឹកប្រាក់ទៀតទេ ហើយចង់ធ្វើការហៅទូរស័ព្ចទៅខាងក្រៅ ផ្ញើរសារ ឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតអ្នកអាចធ្វើការស្នើរសុំ SmartLoan ។ អ្នកអាចធ្វើការសងវិញនៅពេលអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅពេលក្រោយ។  

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: