បញ្ចូលប្រតិទិន អ៊ីមែល គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងសារ បន្ថែមនឹងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ហើយគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះ ជាមួយ Smart Box ជាកន្លែងផ្ទុកគេហទំព័រដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់មួយ។

អ្នកអាចជ្រើសរើសទម្រង់ពីរផ្សេងគ្នា អាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ ហើយរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់ តាំងពីគណនីF acebook រហូតដល់បញ្ជីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ងាយស្រួល សាមញ្ញ ឆ្លាតវ័យ

SmartBoxFULL
SmartBoxLITE
 • Subscribe
 • Fee
 • Email accounts
 • Send emails
 • Email Storage
 • Social networks
 • Add contacts
 • Google contacts and calendar sync
 • SMS F to 565
 • 7 cents/day
 • Up to 5
 • Yes
 • 1GB
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • SMS L to 565
 • 3 cents/day
 • None
 • Yes
 • 200MB
 • No
 • Yes
 • No
 

Benefits

 • គ្រប់គ្រងមុខងារ​ផ្សេងៗជា​ច្រើន ចេញពីប្រព័ន្ធតែមួយ
 • ប្រើ​ Version Full និង Lite អាស្រ័យតាមតម្រូវការរបស់អ្នក
 • ការរចនាលើ​គេហទំព័រ ដូចច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗភ្លាមៗ
 • អាច​ប្រើបាន​សម្រាប់គ្រប់គម្រោងទាំងអស់របស់ Smart លើកលែងតែអតិថិជនប្រើស៊ីមទេសចរណ៍

Terms & Conditions

 • ប្រើបានសម្រាប់​គ្រប់អតិថិជនបង់លុយជាមុន និង អតិថិជនបង់លុយប្រចាំខែ (លើកលែងតែអតិថិជនប្រើស៊ីមទេសចរណ៍)
 • ដើម្បីផ្តាច់ Smart Box Full សូមចុច *565*01#
 • ដើម្បីផ្តាច់ Smart Box Lite សូមចុច *565*0*2#
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: