Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

មិនច្បាស់ក្នុង​ចិត្តថា មនុស្សក្នុងចិត្តអ្នកចូលចិត្តអ្នកវិញឬអត់​មែនទេ? LoveDetector គឺជាវិធីងាយ​​ដើម្បីបានដឹងដោយចំណាយត្រឹមតែ 5 សេន/នាទីប៉ុណ្ណោះ!

ប្រើកម្មវិធីនេះនៅពេលអ្នកតេទៅមនុស្សក្នុងចិត្តអ្នក។ កម្មវិធីពិសេស​គណនា​ពី​កម្រិត​នៃ​អារម្មណ៍​រំភើប​តាម​រយៈ​សំឡេង​​និយាយ។ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយ តាមរយៈសារ បន្ទាប់ពីការ​សន្ទនារួច!​

ដើម្បីភ្ជាប់
ចុច*877#

អត្ថប្រយោជន៍

  • វិធីសប្បាយ​ដើម្បីបានដឹងថាមនុស្សក្នុងចិត្តអ្នក ចូលចិត្តអ្នកវិញឬទេ
  • ភ្ជាប់សេវាកម្មនេះ ត្រឹមតែ 5 សេន/ថ្ងៃ ហើយហៅចេញត្រឹមតែ 1 សេន/នាទី
  • ទទួលបានចម្លើយ តាមរយៈសារ ភ្លាមបន្ទាប់ពីហៅចប់
  • ផ្ញើ ON ទៅកាន់ 877 ឬ ចុច *877# ហើយធ្វើតាមការណែនាំ!

លក្ខខណ្ឌ

សេវាកម្ម​ LoveDetector មាន​បំណង​សម្រាប់ការ​កម្សាន្ត​​ប៉ុណ្ណោះ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​យល់ព្រម​តាម​ខល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការប្រើសេវាកម្មនេះ។

  • ដើម្បីដំណើរការសេវា LoveDetector, សូមផ្ញើ [ON] ទៅកាន់ 877 ឬចុចទៅ *877#
  • ដើម្បីឈប់​ដំណើរការ សូមផ្ញើ [OFF] ទៅកាន់ 877 ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទទួលបានសារបន្ថែម  រួចផ្ញើ [OK] ទៅកាន់ 877។
  • To check the status of your subscription, send [CHECK] to 877.
  • ដើម្បីពិនិត្យមើល​ការ​ភ្ជាប់​សេវា​របស់អ្នក សូមផ្ញើ [CHECK] ទៅកាន់ 877។

F.A.Q.

Can I test my mother to see if she really loves me?

No. The kinds of love attributes that the system measures would not include the feelings a mother has for her child as this type of love does not include attraction. However, if you didn’t speak with your mother for a long time and she is happy to hear your voice, the Love Level will rise.

 

What do the results I see really mean?

The higher the Love Level, the more excited and concentrated your friend was during the conversation. In many cases, you will see that the Love Level is rising when speaking about certain issues, but lowers when speaking about a different issue. In these cases, the Love Level will reflect the emotions of your friend associated with the arousing issue, and not with the real feeling of love.

To make sure that the love analysis is really because of attraction, the Love Level should stay constant throughout the conversation regardless of what you’re talking about.

 

Is LoveDetector a lie detector?

The answer here is a big NO. LoveDetector is not, nor does it pretend to be, a lie detector. Its purpose is to check certain clues associated with physical attraction and nothing more. Also, when using LoveDetector, you should AVOID direct questions like “Do you love me?” as these types of questions will in many cases cause embarrassment.

 

What does the LoveDetector really measure?

LoveDetector measures high and constant levels of excitement and concentration, which signals attraction. This type of feeling is usually present between two people at the beginning of their relationship, before they have gotten to know each other.

 

ហេតុអ្វីប្រើសេវាកម្មនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុងការណាត់ជួបមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់សាកល្បងប្រើ Love Detector លោកអ្នកនឹងអាចដឹងពីអារម្មណ៍ថា គាត់/នាងចូលចិត្តអ្នកវិញដែរឫទេ!

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច?

Love Detector វិភាគសំឡេងដោយការពិនិត្យមើលកម្រិតនៃការផ្តោត អារម្មណ៍ និង ការរំភើបរបស់ដៃគូរបស់អ្នកខណៈពេលដែលនិយាយ ជាមួយអ្នក។

ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើវាដោយបៀបណា?

1. ផ្ញើ [ON] ទៅកាន់ 877 ឫ ចុច *877#

2. តេទៅកាន់ 877 ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

3. បញ្ជាក់ពីប្រភេទទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

4. បញ្ជាក់អោយច្បាស់ពីលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់ឆែក

ខ្ងុំទទួលលទ្ធផលបានដោយរបៀបណា?

អ្នកនឹងបានលឺរលកសញ្ញាចាប់ពី 1-2វិនាទីភ្លាមៗ បន្ទាប់ដៃគូនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកបាននិយាយរួច។ ប៉ុន្តែ អ្នកក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ពីព្រោះថាសំឡេងរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃ ហើយដៃគូនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកក៏នឹងបានលឺរលកសញ្ញានោះផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៏ស្មុគស្មាញ ឬអ្នកមិនមានភាពស្មោះត្រង់!

ត្រូវចាំថា សេវាកម្ម FunLie គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកកំរិតនៃអាម្មណ៏ ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមានភាពស្ទាក់ស្ទើរ ឬមិននិយាយការពិត ប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យ­អ្នករាល់គ្នាជឿជាក់លើគេដើម្បីគេចវេសពីហេតុផលណាមួយដែលអាចកើតឡើង។

មានពេលខ្លះ អារម្មណ៏ប្រភេទនេះ ក៏អាចវាស់ស្ទង់បានដែរ ប្រសិនបើអ្នកដែលកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទអំពីប្រធានបទណាមួយ កំពុងតែគិតពីស្ថានភាពណាមួយជាក់លាក់។​ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកពុំគួរចាត់ទុកលទ្ធផលនៃសេវាកម្ម FunLie នេះជាលទ្ធផលជាក់លាក់ឡើយ តែគួរតែចាត់ទុកសេវាកម្ម FunLie នេះគ្រាន់តែជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ។​

វាមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

3 សេនក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់តម្លៃភ្ជាប់សេវាកម្ម ហើយ 5 សេនក្នុងមួយនាទី សម្រាប់ការតេ

Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ