ភ្ជាប់ការទស្សនារឿងភាគ​ កម្មវិធីទូរទស្សន៍ តន្រ្តី និងកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើនទៀត តាមរយៈកម្មវិធី Smart 3G Box នៅលើទូរសព្ទ Android របស់អ្នក

មាតិកាមានថ្មីៗជាប្រចាំ។ សម្រាប់កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងគិតថ្លៃ។ ដូចច្នេះ អ្នកនឹងរីករាយ នូវអ្វីៗដែលតែងតែថ្មីៗជានិច្ច។
រីករាយជាមួយពិភពលោកថ្មីទាំងមូល នៃមាតិកា 3G ដ៏គួរឲ្យរំភើប។ ត្រឹមតែ 3 សេន/ថ្ងៃ!

3G Box
 • ភ្ចាប់សេវា
 • តំលៃ
 • ផ្ញើសារពាក្ស ON មកកាន់លេ 8888
 • 3 សេន/ថ្ងៃ

របៀបប្រើ

 • នៅពេលដែលការភ្ចាប់សេវាបានដំណើរការ អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូតដើម្បីដំណើរការ
 • ដើម្បីចូលទៅមាតិការ 3G box អ្នកអាច

អត្ថប្រយោជន៍

 • កម្មវិធីទូរទស្សន៍ តន្រ្តី ជាច្រើនចម្រុះគ្នា និងកម្មវិធីបន្ថែមទៀត នៅលើទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នក
 • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ដូចច្នេះតែងតែមានអ្វីថ្មីៗ
 • មាតិកាឥតគិតថ្លៃ និងគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ

 • មាតិកាគិតថ្លៃទាំងអស់ មានតារាងតម្លៃ សម្រាប់ជាព័ត៌មានដល់លោក​អ្នក
 • ការទូទាត់ប្រាក់ គឺត្រូវបានគិតចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដើមតែប៉ុណ្ណោះ
 • ទិន្នន័យគឺត្រូវគិតប្រាក់ អាស្រ័យលើតារាងតម្លៃនៃគម្រោងSmart របស់អ្នក
 • ដើម្បីឈប់ដំណើរការ សូមផ្ញើពាក្យ OFF ទៅកាន់ 8888
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: