ផ្ញើសារទៅមិត្តភក្តិ​​​​ ផ្ញើរូបភាព និងស្ទីកគ័រ  ហើយទស្សនាវីឌីអូ*តាម​តម្រូវការតាម WhatsApp ។ ទាំងអស់នេះ​ត្រឹមតែ 2សេន/ថ្ងៃ!

LINE Unlimitedប្រចាំថ្ងៃ
LINE Unlimitedប្រចាំខែ
  • ដើម្បីភ្ជាប់
  • តំលៃ

How to Use

Benefits

  • ការ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យឥត​ដែន​កំណត់​ត្រឹមតែ​ 2​ សេន​/ថ្ងៃ
  • អាច​បន្តប្រើប្រាស់ WhatsApp បាន ទោះបីគ្មានសមតុល្យទឹកប្រាក់ក៏ដោយ
  • ទទួលបានតម្លៃប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដ៏ច្រើនសន្ទឹកសន្ទាប់

Terms & Conditions

*ទស្សនាវីឌីអូតាម WhatsApp ឥតកំណត់ ប៉ុន្តែវីឌីអូមានប្រភពពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ដូចជា YouTube) នឹងត្រូវគិតថ្លៃ ហើយនឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទិន្នន័យដែលអ្នកមាន។

  • ថ្លៃដំណើរការ ត្រូវបានគិតចេញពីគណនីចម្បងតែប៉ុណ្ណោះ
  • អតិថិជន WhatsApp ឥតកំណត់​ ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ឥត​កំណត់​​ លើ​កលែ​ងតែ​ការ​ហៅ​ជាសំលេង / វីដេអូតាម WhatsApp។ ការហៅជាសំឡេង / វីដេអូតាម WhatsApp នឹង​ត្រូវ​គិត​ប្រាក់ ​ផ្អែក​លើគម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់អ្នក។
  • WhatsApp ឥតកំណត់ គឺជាសេវាបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • WhatsApp ឥតកំណត់ មិនមានសម្រាប់អតិថិជន Smart PowerPlus ឬ StreamOn ទេ ខុសពី Smart PowerPlus 1 ដែលអាចប្រើបានជាសេវាបន្ថែម។
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: