ផ្ញើសារទៅមិត្តភក្តិ​​​​ ផ្ញើរូបភាព និងស្ទីកគ័រ  ហើយទស្សនាវីឌីអូ*តាម​តម្រូវការតាម Viber ។ ទាំងអស់នេះ​ត្រឹមតែ 2សេន/ថ្ងៃ!

LINE Unlimitedប្រចាំថ្ងៃ
LINE Unlimitedប្រចាំខែ
  • ដើម្បីភ្ជាប់
  • តំលៃ

subscribe now

Daily only 2 cents Dial *998*41#
Monthly only 50 cents Dial *998*42#

How to Use

Benefits

  • ការ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ឥត​ដែន​កំណត់​ត្រឹមតែ​ 2​ សេន/ថ្ងៃ
  • អាច​បន្តប្រើប្រាស់ Viber ទោះបីគ្មាន​សមតុល្យទឹកប្រាក់ក៏ដោយ
  • ទទួលបានតម្លៃប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំខែច្រើនសន្ទឹកសន្ទាប់

Terms & Conditions

*ទស្សនាវីឌីអូតាម Viber ឥតកំណត់ ប៉ុន្តែវីឌីអូមានប្រភពពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ដូចជា YouTube) នឹងត្រូវគិតលុយ ហើយនឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទិន្នន័យដែលអ្នកមាន។

  • ថ្លៃដំណើរការ ត្រូវបានគិតចេញពី​សមតុល្យដើមតែប៉ុណ្ណោះ
  • អតិថិជន Viber Unlimited​ ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់ឥត​ដែនកំណើត​​ លើ​កលែ​ងតែ​ការ​ហៅ​ជាសំលេង / វីដេអូតាម Viber។ ការហៅជាសំឡេង / វីដេអូតាម Viber នឹង​ត្រូវ​គិត​ប្រាក់ ​ផ្អែក​លើគម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់អ្នក។
  • Viber ឥតកំណត់ គឺជាសេវាបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • Viber Unlimited មិនមានសម្រាប់អតិថិជន Smart PowerPlus ឬ Smart StreamOn ទេ ខុសពី Smart PowerPlus 1 ដែលអាចប្រើបានជាសេវាបន្ថែម។
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: