រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និង ដៃគូរជំនួញរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិច!

Roaming ឥតកំណត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិច អនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើច្រើនបំផុតតាមដែលអ្នកត្រូវការ។​ អ្នកអាចធ្វើការតេដោយឥតកំណត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច និងតេមកកម្ពុជាវិញ។ ថែមទាំងអាចទទួលបានសារដោយឥតកំណត់ និងការទទូលការហៅចូលដោយឥតគិតលុយថែមទៀតផង។

ទាំងអស់នេះត្រឹមតែ 10 ដុល្លារ/ថ្ងៃ!

US Unlimited Roaming
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តំលៃ
ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្ម
ដើម្បីឆែកគណនី

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជាជំរើសដ៏ល្អបំផុត​ នៅពេលដែលអ្នកទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិច
 • គ្មានការភ្ជាប់សំរាប់រយៈពេលវែងនោះទេ
 • ប្រើអ៊ិនធឺណិត និង ផ្ញើសារដោយឥតកំណត់
 • តេឥតកំណត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច និងតេមកកម្ពុជាវិញ
 • ទទួលការហៅចូលទាំងអស់ដោយឥតគិតលុយ

លក្ខខណ្ឌ

 • អត្រាគិតលុយតាមស្តង់ដារដែលរៀបរាប់ខាងលើ ប្រើសម្រាប់អតិថិជន Smart ទាំងអស់ (អតិថិជនបង់លុយជាមុន​ និង អតិថិជនបង់លុយប្រចាំខែ) និងរួមបញ្ចូលពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ  ។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានភ្ជាប់ជំរើសខាងលើនោះទេ ការប្រើប្រាស់ទៅលើអ៊ីនធើណែតនឹងត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ

8ដុល្លារ/ថ្ងៃ

 • Roaming ឥតកំណត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺជាសេវាកម្មបន្តថ្មីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយការបន្តថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេលពាក់កណ្តាលយប់ (ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា)។
 • ការតេឥតកំណត់ ប្រើបានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច​ និងតេមកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។ ការតេឆ្លងប្រទេស នឹងត្រូវបានកាត់លុយពីក្នុងគណនីចម្បងរបស់អ្នក 1 ដុល្លារ/នាទី
 • អ្នកនឹងមិនត្រូវបានគិតលុយនោះទេ សំរាប់ការទទួលការហៅចូល
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: