និយាយជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកពេញមួយថ្ងៃ។ បង្ហោះរូបភាពដោយសេរី។ ទស្សនាវីឌីអូកាន់តែច្រើនតាមអ្នកតែ​ចូលចិត្ត​។ ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនទៀត។​

នៅលើ WeChat, Facebook, LINE,​ Viber និង WhatsApp។ ទាំងនេះត្រឺមតែ 1 ដុល្លារ/ខែ!

SocialPack Unlimited
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តំលៃ
 • ប្រើឥតកំណត់​
 • ចុច *998*92#
 • 1 ដុល្លារ/ខែ
 • Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited

How to Use

Benefits

 • ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឥតកំណត់ ត្រឹមតែ 1 ដុល្លារ/ខែ
 • អាចបន្តប្រើប្រាស់បាន ទោះបីគ្មាន​សមតុល្យទឹកប្រាក់ក៏ដោយ
 • ងាយស្រួលភ្ចាប់ ដោយចុច *998*92# ឥឡូវនេះ!
 • ប្រើ Facebook, WeChat, LINE, Viber និង WhatsApp ឥតកំណត់

Terms & Conditions

*ទស្សនាវីឌីអូ គឺគ្មានដែនកំណត់ ប៉ុន្តែវីឌីអូមានប្រភពពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ដូចជា YouTube) នឹងត្រូវគិតថ្លៃ ហើយនឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទិន្នន័យដែលអ្នកមាន។

 • ថ្លៃប្រចាំខែ ត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យដើមរបស់លោក​អ្នក​
 • ដើម្បីភ្ជាប់សេវាកម្ម SocialPack Unlimited នេះ អ្នកត្រូវផ្តាច់រាល់បណ្តាញសង្គមនីមួយៗ​ដទៃទៀត​ (Facebook, WeChat, LINE, Viber, និងWhatsApp)
 • លោកអ្នកអាចដំណើរការសេវាកម្មនេះបាន លុះណាតែលេខទូរសព្ទរបស់អ្នកមានដំណើរការ
 • SocialPack Unlimited គឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អតិថិជនបង់លុយមុនទាំងអស់របស់ Smart លើកលែងតែអតិថិជន Smart @Home និង Smart StreamOn តែប៉ុណ្ណោះ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: