ផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិ បង្ហោះព័ត៌មានអំពីអ្នក ហើយទស្សនាវីឌីអូ* កាន់តែច្រើន តាមតែអ្នកចង់បាន នៅលើFacebook។ ទាំងអស់នេះ ចំណាយត្រឹមតែ ៣សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ!

Facebook Unlimitedប្រចាំថ្ងៃ
Facebook Unlimitedប្រចាំខែ
Facebook Unlimited3 ខែ
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តំលៃ
ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្ម
ដើម្បីឆែកមើលសុពលភាព

Benefits

 • ការ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ឥត​ដែន​កំណត់​ត្រឹមតែ​ 3​ សេន​ក្នុង​មួយថ្ងៃ
 • អាច​បន្តប្រើប្រាស់Facebook បាន ទោះបីគ្មានសមតុល្យទឹកប្រាក់ក៏ដោយ
 • ទទួលបានតម្លៃប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់
 • ងាយស្រួលដំឡើងគម្រោងរបស់អ្នក

Terms & Conditions

*ទស្សនាវីឌីអូតាម Facebook គឺគ្មានដែនកំណត់ ប៉ុន្តែវីឌីអូមានប្រភពពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ដូចជា YouTube) នឹងត្រូវគិតថ្លៃ ហើយនឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទិន្នន័យដែលអ្នកមាន។

 • ថ្លៃដំណើរការ ត្រូវបានគិតចេញពីសមតុល្យដើមតែប៉ុណ្ណោះ
 • អតិថិជន Facebookឥតដែនកំណត់​ ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ឥត​ដែន​កំណត់​​ លើ​កលែ​ងតែ​ការ​ហៅ​ជាសំលេង / វីដេអូតាម Facebook។ ការហៅជាសំឡេង / វីដេអូតាម Facebook នឹង​ត្រូវ​គិត​ប្រាក់ ​ផ្អែក​លើគម្រោង​ទិន្នន័យរ​បស់អ្នក។
 • Facebook ឥតដែនកំណត់ គឺជាសេវាបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • Facebook ឥតដែនកំណត់ មិនមានសម្រាប់អតិថិជន Smart PowerPlus ឬ StreamOn ទេ ខុសពី Smart PowerPlus 1 ដែលអាចប្រើបានជាសេវាបន្ថែម។
 • អតិថិជន អាចដំឡើងយ៉ាងងាយស្រួល ពីគម្រោងប្រចាំថ្ងៃ (៣ សេន សម្រាប់មួយថ្ងៃ) ទៅជាគម្រោងប្រចាំខែ (៧០ សេន សម្រាប់ ៣០ថ្ងៃ) ទៅជាគម្រោង៣ខែ (២ ដុល្លារ សម្រាប់ ៩០ ថ្ងៃ) ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះពីគម្រោង ៣ ខែ ទៅជាប្រចាំខែ និងទៅជាប្រចាំថ្ងៃបានទេ។
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: