រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ និង ដៃដូរជំនួញនៅប្រទេសចិន​​ ត្រឹមតែ​ 2 ដុល្លា/100 នាទី!

អ្នកអាចទទួលបាននាទីសំរាប់និយាយទ្វេដង ​សំរាប់តំលៃដូចគ្នាទៅនឹងអត្រាតំលៃស្តង់ដារ

Call to China100 នាទី
Call to China50 នាទី
  • ដើម្បីភ្ជាប់
  • តំលៃ
ដើម្បីផ្ដាច់សេវាកម្ម
ដើម្បីឆែកមើលនាទី

Benefits

  • តំលៃដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ការតេទៅកាន់ប្រទេសចិន
  • ធ្វើការតេមិនថាអ្នកនៅកន្លែងណា ឬទោះបីអ្នកគ្មានអ៊ិនធឺណិត
  • ងាយស្រួលក្នុងការឆែក ដោយគ្រាន់តែចុច *030*888#
  • មិនមានការភ្ជាប់រយះពេលវែងនោះទេ

Terms & Conditions

  • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានភ្ជាប់កញ្ចប់សេវាកម្មតេចេញទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេ អ្នកនឹងត្រូវបានគិតលុយទៅតាមអត្រាតម្លៃស្តង់ដារគឺ 4 សេន/នាទី
  • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ 3សេន/1នាទី នោះអ្នកនឹងត្រូវបានគិតលុយទៅតាមអត្រានៃការតេចេញទៅប្រទេសចិន។ 3សេន/1នាទីនឹងត្រូវបានបន្តសារជាថ្មី នៅពេលដែលសេវាកម្មខាងលើផុតកំណត់​​ ឬ បានបញ្ចប់ ។
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: