សូមណែនាំ SmartLuy voucher ដែលជាវិធីថ្មីសម្រាប់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗ ដោយចាយលុយយ៉ាងឆ្លាតវ័យ!

គ្រាន់តែទិញ SmartLuy voucher នៅក្នុង SmartLuy app ហើយផ្តូរវានៅសាខាណាមួយរបស់ដៃគូរយើង ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសជាច្រើន។

អ្នកលក់អូសតែមួយខ្វាច់រួចរាល់! ជាមួយជម្រើស voucher យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្នា។

វិធីទិញ voucher

 • 1

  បើក SmartLuy app. 

 • 2

  ចុចលើមីនុយ voucher

 • 3

  ជ្រើសរើសយក voucher ដែលអ្នកចង់ទិញ

 • 4

  ចុច Buy

 • 5

  បញ្ចូលលេខកូដ 4ខ្ទង់របស់អ្នក ឬជម្រើសដោះសោរបស់អ្នក

 • 6

  អ្នកនឹងឃើញ voucher ដែលអ្នកទិញរួចនៅក្នុង “Purchased”

វិធីប្រើ voucher

 • 1

  បើក SmartLuy app

 • 2

  ចុចលើមីនុយ voucher

 • 3

  ចុចលើ Purchased

 • 4

  ជ្រើសរើសយក voucher ដែលអ្នកចង់ប្តូរ (មិនត្រូវអូសដោយខ្លួនឯងទេ)

 • 5

  បង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកលក់

 • 6

  អ្នកលក់ចុចលើ voucher ហើយអូស ដើម្បីបញ្ចប់ការផ្តូរ!

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: