នរណាៗក៏អាចប្រើ SmartLuy បានដែរ។ ចុះឈ្មោះបង្កើតគណនី SmartLuy របស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហានទាំង 3 នេះ៖

តាមរយៈកម្មវិធី SmartLuy

 • 1

  បើកកម្មវិធី SmartLuy និងចុច Register

តាមរយៈ USSD

 • 1

  ចុច*1111# ដើម្បីចុះឈ្មោះ

 • 2

  ចុចលេខ 1។ សូមអានលក្ខន្តិកៈ និងចុច Accept

 • 3

  ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នករួចរាល់ នៅពេលអ្នកទទួលបានសារបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន Smart

ចំណាំ

ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញ ក្នុងការប្រើសេវាទាំងអស់​របស់​ SmartLuy សូមទូរស័ព្ទ​មក​លេខ 788ឬក៏មក​កាន់​សាខា Smart ឬជួប​ភ្នាក់ងារ SmartLuy ឥឡូវ​នេះ ដោយភ្ជាប់​ជាមួយនូវ​រូប​ថត!

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: