ចូលមើល iflix 3ខែឥតកំណត់

សូមណែនាំ iflix ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Smart! ចូលមើលរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង ហើយមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ រឹតតែពិសេស លោកអ្នកទទួលការមើលដោយឥតកំណត់រយៈពេល 3ខែ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់តែអតិថិជន Smart ប៉ុណ្ណោះ!

 

តើ iflix ជាអ្វី?

មានរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង។ ហើយលោកអ្នក​អាចមើលបាននៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ហេតុអ្វីគួរប្រើ iflix?

មានរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់រឿង។

វីដេអូគុណភាពច្បាស់ HD

មាន Subtitle និងបញ្ចូលសម្លេងជាភាសាខ្មែរ

ដោនឡូតឥឡូវនេះ!

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • អតិថិជន Smart ទាំងអស់នឺងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ដោយចូលមើល iflix ឥតដែនកំណត់រយៈពេល 3ខែ។
  • បន្ទាប់ពីផុតកំណត់រយៈពេល 3ខែ រាល់ការចូលមើល iflix នឺងគិតលុយ 50 សេន​/សប្ដាហ៏ ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាន អ៊ិនធឺណិត1GB ដោយ​ឥតគិតលុយ សម្រាប់មើលរឿងនៅលើ iflix។
  • ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាតទៅ។ ទាញយកការចូលមើល iflix ឥតដែនកំណត់ 3ខែ ក្នុងកំឡុងពេលការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន​ការចូលមើលនៅ iflix រយៈពេល 90 ថ្ងៃ។

Back to top