អបអរសាទរខួប 10 ឆ្នាំរបស់ Smart! ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារសម្រាប់ការភ្ជាប់គម្រោង Smart @Home ណាមួយ ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 31​ សីហា 2019។

ជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលសាកសមនឹងអ្នក​ ដើម្បីលេងអ៉ិនធឺណិតម៉ាសប្បាយរយៈពេល 3ខែ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ និងទទួលបានរ៉ោតទ័រឥតគិតលុយ! កក់ទុកមុនឥឡូវនេះ!

BASIC
STANDARD
PREMIUM
 • តម្លៃ
 • ល្បឿនដោនឡូត អតិបរមា
 • តម្លៃរ៉ោតទ៍រ
 • តម្លៃគម្រោង 3 ខែ
 • តម្លៃក្រោយការបញ្ចុះតម្លៃ
 • ភ្ចាប់គម្រោង និងកក់ទុក
 • ត្រឹមតែ
  12 ដុល្លារ/ខែ
 • 4Mbps
 • 9 ដុល្លារ
 • 45 ដុល្លារ
 • 35 ដុល្លារ
 • SmartNas ចុច 888
 • ត្រឹមតែ
  15 ដុល្លារ/ខែ
 • 6Mbps
 • ឥតគិតលុយ
 • 45 ដុល្លារ
 • 35 ដុល្លារ
 • SmartNas ចុច 888
 • ត្រឹមតែ
  18 ដុល្លារ/ខែ
 • 10Mbps
 • ឥតគិតលុយ
 • 54 ដុល្លារ
 • 44 ដុល្លារ
 • SmartNas ចុច 888

អ្នកនឹងអាចចូលមើលរឿងនៅ Soyo និង JaikonTV ឥតកំណត់ ក្លាយជាសមាជិត SmartVIP ភ្លាមៗ ហើយទទួលបាន 2GB សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែ!

ឆែកមើលតំបន់គ្របដណ្តប់
ឆែកមើលសំនួរចំលើយ

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: