កោសឈ្នះ! កោសឈ្នះ! ឈ្នះ​ 100%! បានត្រឡប់មកវិញហើយ! បញ្ចូលលុយជាមួយកាតកោស 5,000 ​​រៀល ឬ 10,000 រៀលឥឡូវនេះ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឺកសន្ធាប់​ដូចជា iPhone XS Max, Smart Prime, ឈុត Smart @Home និង​រង្វាន់ជាច្រើនទៀត។​ ជាមួយ Smart គ្រប់គ្នាជាអ្នកឈ្នះ។​

គាំទ្រលុយរៀលខ្មែរ​ ទិញកាតកោស 5,000 ​​រៀល ឬ 10,000 រៀល​​ឥឡូវនេះ​! ​​មានលក់នៅគ្រប់ Smart Shop និងកន្លែងលក់កាតកោសទូទាំងប្រទេស។

លក្ខខណ្ឌ

  • អ្នកអាចបើករង្វាន់ iPhone XS Max នៅ Smart Shop ភ្នំពេញមុនីវង្ស​តែប៉ុណ្ណោះ​​។
  • អ្នកអាចបើករង្វាន់ Smart Prime និង ឈុត Smart @Home នៅគ្រប់ Smart Shop ទូទាំងប្រទេស លើកលែង Smart Shop Phnom Penh Airport និង Smart Shop Siem Reap Airport។
  • កម្មវិធីនេះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 31.07.19។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: