ទទួលបានការតេចេញរហូតដល់ 60 នាទីដោយឥតគិតលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។​ បញ្ចូលលុយកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបាននាទីឥតគិតលុយកាន់តែច្រើន! 

ដូច្នេះ អ្នកអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និង ក្រុមគ្រួសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយមិនបាច់ធ្វើការចំនាយបន្ថែម ហើយអ្នកថែមទាំងអាចទទួលបានការបន្ថែម 5 ដុល្លារ លើការបញ្ចូលលុយ 1 ដុល្លារ លើកដំបូងរបស់អ្នកទៀតផង!

ភ្ចាប់គម្រោង

Dial *202#

បញូលលុយ 1 ដុល្លារ
បញូលលុយ 2 ដុល្លារ - 4.99 ដុល្លារ
បញូលលុយចាប់ពី 5 ដុល្លារ
 • តេឥតគិតលុយ
 • 20 នាទី
 • 40 នាទី
 • 60 នាទី
ឆែកនាទីតេឥតគិតលុយ
ឆែកលុយ

អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនេះ និង គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ SmartNas app

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៍

 • រីករាយជាមួយសេវាបន្ថែមទាំងអស់របស់ Smart ពីក្នុងគណនីចំបងរបស់អ្នក
 • វិធីភ្ជាប់គំរោងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែចុច *202#
 • ការប្តូរគម្រោងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទៅ Super60 ដោយឥតគិតលុយ

លក្ខខណ្ឌ

 • ថែមលុយ 5 ដុល្លារ សម្រាប់ការបញ្ចូលលុយលើកដំបូង (ចាប់ពី 1 ដុល្លារឡើងទៅ)។ លុយបន្ថែមនោះមានសុពលភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃ
 • នាទីឥតគិតលុយ អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តេក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់ពីម៉ោង 12:00 យប់ ដល់ 5:00 ល្ងាច
 • អ្នកអាចប្តូរគម្រោងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទៅ Super60 ដោយឥតគិតលុយសម្រាប់លើកដំបូង។ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ត្រូវចំណាយ 50 សេន
 • លុយនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីដែលមានសុពលភាពដោយអត្រាតម្លៃធម្មតា នៅពេលដែលនាទីឥតគិតលុយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SmartNas

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: