ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តមើលវីដេអូ លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនឹងគម្រោង Smart StreamOn

ជ្រើសរើសគម្រោងរបស់អ្នក ជាប្រចាំសប្តាហ៍ ឬ ប្រចាំខែ ដើម្បីទទួលបានការចូលមើលដោយឥតគិតលុយ និង​អុិនធឺណិតបន្ថែមជាច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូ នៅលើកម្មវិធី iflix, SOYO និង JaikonTV!

ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចមើលរឿងភាគ ខ្សែភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្បីៗរាប់ពាន់ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ក្នុងតម្លៃចាប់ពី 2 ដុល្លារ/ សប្តាហ៍!

StreamOn 2 777 ដុល្លារ
StreamOn 8 3333 ដុល្លារ
 • តម្លៃ
 • អុិនធឺណិតបន្ថែម
 • ប្រើឥតកំណត់
 • ក្លាយជាសមាជិក SmartVIP
 • ភ្ចាប់គម្រោង
 • 2 ដុល្លារ/សប្តាហ៍
 • 3 GB សម្រាប់
  iflix
  JaiKonTv
  soyo
 • Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited
 • smart vip
 • ចុច *700*777#
 • 8 ដុល្លារ/ខែ
 • 15 GB សម្រាប់
  iflix
  JaiKonTv
  soyo
 • Facebook
  WhatsApp
  Viber
  Line
  Unlimited
 • smart vip
 • ចុច *700*3333#
ឆែកលុយ

អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនេះ និង គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ SmartNas app

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៏

 • ការបន្ថែមជូនអុិនធឺណិតសំរាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី iflix, JaikonTV និង Smart Music
 • ការប្រើប្រាស់ iflix និង JaiKonTV ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការប្រើប្រាស់គម្រោង Smart SocialPack Unlimited ដោយប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម Facebook, Line, Viber, WeChat និង WhatsApp *ដោយឥតគិតលុយ
 • កា្លយជាសមាជិក SmartVIP ភ្លាមៗ

លក្ខខណ្ឌ

*មើលវីដេអូដោយឥតកំណត់ ប៉ុន្តែវីដេអូដែលមានប្រភពមកពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ឧ. YouTube) នឹងត្រូវគិតលុយ ដោយការកាត់ចេញពីគណនីចំបងរបស់អ្នក។

 • អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងជាមុន នៅពេលដែលអ្នកប្រើអស់ 80% នៃសមតុល្យភាពគម្រោង Smart StreamOn
 • ថ្លៃចុះឈ្មោះគម្រោង នឹងកាត់ចេញពីគណនីចម្បងរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ
 • នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះគម្រោង Smart StreamOn, លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍គម្រោង លុះត្រាតែគម្រោង Smart StreamOn របស់អ្នកដំណើរការ។
 • លុយរបស់គម្រោង ប្រើបានសម្រាប់តេក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្ញើសារ និងប្រើអ៊ិនធឺណិត ហើយមិនអាចប្រើនៅលើសេវាកម្ម Short​ code សេវាកម្ម Interactive Voice​ ឬលេខពិសេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗបានទេ
 • នៅពេលដែលអ្នកប្រើអស់អត្ថប្រយោជន៍គម្រោង, លោកអ្នកនឹងត្រូវបានកាត់លុយចេញពីគណនីចម្បងរបស់អ្នក។
 • គម្រោង Smart StreamOn នឹងចុះឈ្មោះឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានលុយនៅក្នុងគណនីទេ, វានឹងធ្វើការភ្ជាប់នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលលុយ
 • អត្ថប្រយោជន៍គម្រោងរបស់ Smart ផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះ គម្រោង Smart StreamOn បានជោគជ័យ
 • អត្ថប្រយោជន៍គម្រោង ដូចជា សេវាកម្ម SurfLikeCrazy នឹងរក្សាទុកដដែល នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះគម្រោង Smart StreamOn ដោយជោគជ័យ។ អតិថិជនរបស់ Smart StreamOn អាចភ្ជាប់នូវសេវាកម្មនានារបស់ Smart បាន លើកលែងតែសេវាកម្ម Social Media Unlimited
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តគម្រោង Smart StreamOn ការគិតលុយនឹងត្រូវគិតតាមតម្លៃធម្មតា​ ឬកាត់ចេញពីសមតុល្យដែលអ្នកនៅសល់។
 • ដើម្បីផ្តាច់ ឬ ចុះឈ្មោះឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ, លោកអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរទៅគម្រោងផ្សេងទៀតរបស់ Smart។ ក្រុមហ៊ុននឹងកាត់លុយទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្ដូរគម្រោង។ អត្ថប្រយោជន៏គម្រោងរបស់អ្នកនឹងត្រូវកាត់ចេញ។
 • អ៊ិនធឺណិតបន្ថែមនៃគម្រោង Smart StreamOn អាចប្រើបានសម្រាប់មើលនៅលើតែ iflix និង JaikonTV, និងស្តាប់ចម្រៀងនៅលើ Smart Music ទាំងនៅក្នុងapp និង គេហទំព័រ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតអស់ លុយរបស់ Smart StreamOn ដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានប្រើ។
 • គ្រប់អតិថិជនរបស់ Smart StreamOn ទាំងអស់នឺងទទួលបានសេវាកម្មចូលមើល iflix រយៈពេល 30ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកភ្ជាប់គម្រោងជាសប្តាហ៏ឬខែ។
 • អ្នកដែលប្រើ Traveller SIM អាចប្តូរមកប្រើ Smart StreamOn បាន ប៉ុន្តែកញ្ចប់ឥតគិតលុយរបស់ស៊ីមកាត អ្នកដំណើរនឺងត្រូវកាត់ចេញបន្ទាប់ពីអ្នកប្តូរបានជោគជ័យ។ ក្រុមហ៊ុននឺងកាត់លុយ 50 សេនចេញពីគណនី នៅពេលអ្នកប្តូរមកប្រើគម្រោង Smart StreamOn 2 ឬ Smart StreamOn 8។
 • គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរគម្រោង Smart StreamOn បាន ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៏គម្រោង Smart StreamOn របស់អ្នកពីមុន នឹងត្រូវបានលុបចេញ។
 • លុយរបស់ Smart StreamOn Extra balances សម្រាប់តែអតិថិជន Smart តែប៉ុណ្ណោះ
 • អត្រានៃការកាត់លុយរបស់ Smart StreamOn ៖ 4 សេន​​/នាទី 4 សេន​​/សារ 4 សេន​​/MB។
 • អត្រានៃការកាត់លុយពីគណនីចម្បង៖
  • ក្នុងប្រព័ន្ធ៖ 5 សេន​​/នាទី ចាប់ពីម៉ោង 12:00 ថ្ងៃ ដល់ម៉ោង 4:59 ល្ងាច 7 សេន​​/នាទី ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ល្ងាច ដល់​ 11: 59 អាធ្រាត្រ 3សេន​​/សារ ហើយ 2.5 សេន​​/500MB
  • ក្រៅប្រព័ន្ធ៖ 8សេន​​/នាទី និង 5សេន​​/សារ

បន្ថែម

Smart StreamOn

125 ដុល្លារ 30 សេន

ចុច *700*125#

250 ដុល្លារ 50 សេន

ចុច *700*125#
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SmartNas

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: