Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Smart Fiber+ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៉ិនធឺណិតនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នក?​


គម្រោង STANDARD PRO MAX
តម្លៃ/ខែ 18 ដុល្លារ 28 ដុល្លារ 38 ដុល្លារ
ល្បឿន 25Mbps 50Mbps 80Mbps
ការភ្ជាប់អតិបរមាលើកដំបូង 3 ខែ
ការទូទាត់លើកដំបូង 54 ដុល្លារ 84 ដុល្លារ 114 ដុល្លារ

អត្ថប្រយោជន៍​

របៀបភ្ជាប់ Smart Fiber+​

 • ចូលទៅកាន់ ស្មាតណាស់ ដើម្បីរើសយកគម្រោង ដែលអ្នកចង់បាន និងកក់ពេលដែលភ្នាក់ងារអាចយកទៅដំឡើងអោយអ្នក។ អ្នកក៏អាចកក់យកតាមរយៈការតេទៅ 010 200 888 ឬ Smart Shop ដែលនៅជិតអ្នក។​​
 • គ្រាន់តែរក្សាលុយក្នុងគណនី គម្រោងនឹងបន្តភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯង។​​
 • គ្រប់គ្រងប្រត្តិបត្តការ Smart Fiber+ តាមរយៈ ស្មាតណាស់។​​

សេវាគ្រប់ដណ្តប់​

No. Province District/Zone Available
 1  Phnom Penh​  All Khan, Sangkat​
 2  Kandal​ 1. Prek Anchanh​
2. Prek Ho​
3. Tropang Tnort​
4. Chhviang ​
5. Bat Dueng​
6. Ta Kmao City​7. Svaiy Rolum​8. Arey Ksat City​
 3  Siemreap​  1. Siemreap City​
2. Srok Dom Dek​
 4  Battambang​  Battambang City​
 5  Bonteaymean Chey​  1. Poipet City​
2. Toul Pongror Village​
3. Ou Ruessey Village​
 6  Sihanouk Vile​  1. Sihanouk Vile City​
2. Urban Area Next to Sihanouk Vile Special Economic zone​
3. Urban Area Next to Sihanouk Vile Airport​
 7  Kampong Cham​  1. Kampong Cham City ​
2. Skun District​
 8  Kampot​  Kampot City​
 9  Kampong Spue​  Chba Morn City​
 10  Tbong Kmum​ 1. Soung City
2. Me Mot District
 11  Svay Reing​  Bavet City
 12  Pursat​  Pursat City
 13  Kampong Chhnang​  Kampong Chhnang City​

លក្ខខណ្ឌ និង ការអនុវត្ត៖​

 • Smart Fiber+ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតពាណិជ្ជកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Smart Fiber+ Business។​​
 • ការទិញ Smart Fiber+ ចំនួន 1 ខែត្រូវបានកំណត់សុពលភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍ៈ ការទិញ 3 ខែស្មើនឹង 90 ថ្ងៃ។​​
 • រ៉ោតទ័រត្រូវតែប្រគល់ត្រលប់មកវិញ ពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់សេវា Smart Fiber+។​
 • ការដំឡើងជាធម្មតាត្រូវការពេល 5 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអតិថិជនបានបង់លុយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ និងបំពេញលិខិត onboarding form រួចរាល់។​
 • ការដំឡើងមិនត្រូវបានគិតលុយ ពេលដែលអតិថិជនបានភ្ជាប់ចាប់ពី 3 ខែ ហើយចម្ងាយផ្ទាល់គិតពីផ្ទះ ដល់ splitter មានចម្ងាយ 350មែ៉ត្រ ឬតិចជាងនេះ។​
 • ការដំឡើងមិនត្រូវបានគិតលុយ ពេលដែលអតិថិជនបានភ្ជាប់គម្រោង 3 ខែ ឬ 12 ខែ ហើយចម្ងាយផ្ទាល់គិតពីផ្ទះ ដល់ splitter មានចម្ងាយ 500មែ៉ត្រ ឬតិចជាងនេះ។​
 • សម្រាប់ចម្ងាយបន្ថែមនឹងត្រូវបានគិតលុយបន្ថែម 35 សេនក្នុងមួយម៉ែត្រ។​
 • អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានបង់ប្រាក់ទៅលើ Smart Fiber+ នឹងទទួលបានអ៉ិនធឺណិតបន្ថែម 2GB ជារៀងរាល់ខែទៅលើលេខទូរសព្ទដែលបានភ្ជាប់សេវា។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអ៉ិនធឺណិតជារៀងរាល់ខែក្រោយពេល Smart Fiber+ បានបន្តដោយជោគជ័យ។​​
 • Smart Fiber+ តម្រូវអោយធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមុន។ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនី Smart Fiber+ ដើម្បីប្រាកដថាការបន្តសេវាកម្មជារៀងរាល់ខែបានជោគជ័យ និងប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការរំខាន។ មិនមានការកំណត់ចំនួនលុយដែលអ្នកអាចបញ្ចូលនោះទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកបញ្ចូលលុយក្នុងមួយប្រតិបត្តិការណ៍ស្មើនឹង 6 ខែ អ្នកនឹងទទួលបាន 1 ខែបន្ថែមឥតគិតលុយ។ ​
 • លុយដែលត្រូវបានបញ្ចូលមិនអាចផ្ទេរចេញវិញបានទេ។ ​
 • ដើម្បីទទួលបានការថែមជូននានា អតិថិជនថ្មីត្រូវបញ្ជូលលុយចូលក្នុងគណនីអោយគ្រប់ចំនួនក្នុងការផ្ទេរតែម្ដងគត់។ លោកអ្នកនឹងមិនទទួលបានការថែមជូនបន្ថែមទេបើលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូលលុយច្រើនដងអោយគ្រប់ចំនួន។​​
 • ការកំណត់ល្បឿន Smart Fiber+ ជាល្បឿនកំណត់អតិបរមាក្នុងការ Upload និង Download។​​
 • អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់អ៉ិនធឺណិតដោយគ្នានដែនកំណត់។​​
 • ស៊ីមកាតថ្មី 4 ដែលអាចតេរកគ្នាដោយឥតគិតលុយ អាចបើកយកបាននៅគ្រប់ Smart Shop ទាំងអស់។​​
 • Smart Fiber+ នឹងធ្វើការបន្តរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយរាល់ការបន្តរសុពលភាព នឹងកាត់លុយពីគណនី Smart Fiber+ របស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ខែ។​​
 • ក្នុងករណីអតិថិជនមិនមានគណនីគ្រប់គ្រាន់ក្នុង Smart Fiber+ នោះអ៉ិនធឺណិតលោកអ្នកនឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន រហូតដល់មានការបង់លុយគ្រប់ចំនួន។ អតិថិជនអាចបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនី Smart Fiber+ តាមរយៈ SmartNas App។​​
 • បច្ចុបន្ន Smart Fiber+ មានតែនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និង ទីតាំងមួយចំនួននៃខេត្តកណ្ដាល សៀមរាប បាត់ដំបង ប៉ោយប៉ែត ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម និងកំពតតែប៉ុណ្ណោះ។ ទីតាំងក្រៅពីនេះនឹងអាចប្រើប្រាស់បានជាបន្ថបន្ទាប់។​​
 • រាល់ការផ្ដល់មតិយោបល់ សូមធ្វើការខលមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជន (1204) ឬមកកាន់ Smart Shop ដោយផ្ទាល់។​

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ