បញ្ចូលលុយ​​ 1 ដុល្លារ នឹងទទួលបាន 600% សំរាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើអុិនធឺណិត ការផ្ញើសារ និង ការតេចេញក្នុងប្រព័ន្ធ។​  រាល់ការបញ្ចូលលុយលើកទី 3 អ្នកនឹងទទួលបានការបន្ថែមដល់ទៅ​ 1000%!

ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកច្រើនយ៉ាងណាក៏បាន ហើយប្រសិនបើ ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកអស់លុយ អ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយ ហើយទទួលការបន្ថែមម្តងទៀត។

បញ្ចូលលុយ
លើកទី 1
បញ្ចូលលុយ
លើកទី 2
បញ្ចូលលុយ
លើកទី 3
 • លុយបន្ថែម
 • 600%
  300% សម្រាប់អុិនធឺណិត
  300% សម្រាប់សារ និងតេ
 • 600%
  300% សម្រាប់អុិនធឺណិត
  300% សម្រាប់សារ និងតេ
 • 1000%
  500% សម្រាប់អុិនធឺណិត
  500% សម្រាប់សារ និងតេ
ឆែកលុយ

អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនេះ និង គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ SmartNas app

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៍

 • រីករាយជាមួយនិងការថែមជូនសេវាកម្មនានា​ ក្រៅពីទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមានក្នុងគណនី
 • បញ្ចូលលុយរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ​ ជាមួយនឺងការបន្ថែម​ 600% ភ្លាមៗ
 • ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 1000% សំរាប់ការបញ្ចូលលុយលើកទី 3 ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម

លក្ខខណ្ឌ

 • ការបន្ថែមនេះសំរាប់តែការតេចេញ ការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ និង​ការប្រើប្រាស់ទៅលើអុិនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ
 • លុយដែលបានបន្ថែមនោះ មិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញទៅលើសេវាកម្មដទៃផ្សេងទៀតបានទេ​ តែលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់សមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលអ្នកមាន
 • លុយបន្ថែមនេះមានសុពលភាពចំពោះតែអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមចំពោះសុពលភាពនៃការបញ្ចូលនូវចំនួនទឹកប្រាក់ខុសៗគ្នានៅលើទំព័រ
  Top Up.
 • នៅពេលលុយបន្ថែមត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់​ ការប្រើប្រាស់នឹងត្រូវគិតលុយតាមអត្រាតម្លៃធម្មតា
 • ទិន្នន័យអុិនធឺណិតត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ 2.5 សេន/MB.
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SmartNas

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: