ការផ្តល់ជូនពិសេសអស់ស្ទះពី Smart នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះ!

Find out more

ទទួលស្គាល់ដោយ SPEEDTEST.NET តាមរយៈការធ្វើតេស្តល្បឿនដោយ ប្រជាជនកម្ពុជាជាង 100,000 នាក់

Find out more

SMART MUSIC, NOW FREE OF CHARGE FOR EVERYONE!

Find out more

ត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់
របស់អ្នកជាមួយ SmartNas

Find out more

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស Smart

 • លឿនបំផុត

  4G LTE នាំមកជូនដោយ Smart
  អុិនធឺណិតល្បឿនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជា
  ដែលគ្របដណ្ដប់ទូទាំង 25 ខេត្តក្រុង
  រួមទាំងសេវា ​3.75G គ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស

 • ធំទូលាយបំផុត

  សេវា 2G របស់ Smart គ្របដណ្តប់ប្រជាជនចំនួន​ 98%
  គម្រោងតម្លៃនិងសេវាកម្មដែលធំទូលាយបំផុត
  សេវា Value Added Services ដ៏សម្បូរបែប
  ដៃគូរសេវា Roaming ដ៏ច្រើនជាងគេ

 • តម្លៃដែលសមរម្យជាងគេ

  កញ្ចប់សេវាជាសំឡេងនិងកញ្ចប់អុិនធឺណិត
  ដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងគេ
  កញ្ចប់សេវាប្រចាំខែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុត

 • ពានរង្វាន់ • តាមរយៈការធ្វើតេស្តល្បឿនរបស់ OOKLA Smart ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់អុិនធឺណិត 4G ល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា • ទូរគមនាគមន៍ឈានមុខនិងក្រុមហ៊ុនដែលរួម ចំណែកការងារសង្គមខ្ពស់បំផុត ឆ្នាំ 2015 និង 2016 ពីក្រុមហ៊ុន Global Banking and Finance Review • ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចល័តល្អបំផុត2016 ពី ក្រុម ហ៊ុន Frost & Sullivan

Top Smart Tunes

Send [SONG CODE] to 855

More Tunes
 • 01
  ពីរនាក់បានហើយ
  Adda
  Code: 770017
 • 02
  រាហ៊ូចាប់ច័ន្ទ
  Tena
  Code: 432031
 • 03
  ម្ចាស់ស្នេហ៍
  Oung Soria
  Code: 770135
 • 04
  បងឯកា
  Heng Pitou
  Code: 770718
 • 05
  ម្ចាស់ក្សត្រី
  Psand
  Code: 770309